Professor: Demokratiet har taget overhånd

Indfør længere valgperioder og overlad mere af den politiske magt til andre, lyder forslaget fra professor Steen Thomsen, CBS. Han mener, at demokratiet kan overdrives.

Magt

Af Redaktionen | [email protected]

Politikere har ikke ben nok i næsen til at træffe de mest smertelige, men nødvendige beslutninger. Derfor bør et land som Danmark seriøst overveje at indskrænke politikernes magt. Sådan lyder den kontante og provokerende udmelding fra professor i økonomi Steen Thomsen, CBS. Selv om det langt fra er politisk realistisk, så mener Steen Thomsen principielt, at Danmark kunne være bedre tjent med politikere, der er valgt for ti år af gangen i stedet for fire år. På den måde vil de i sidste ende blive vurderet mere på resultater end populistiske udmeldinger. Han foreslår samtidig at overlade mere magt til eksempelvis embedsmænd, professionelle bestyrelser, offentlig-private partnerskaber eller markedsmekanismerne.

Årsagen er, at Steen Thomsen ser et Danmark i nød: ”Jeg ser et godt samfund, men det er et samfund uden dynamik og et samfund i tilbagegang, hvis man skal være ærlig,” siger han.

Ineffektive beslutninger

Medierne er fyldt med et stigende antal historier om virksomheder, der drejer nøglen rundt for at lukke eller flytte til udlandet. 

Levestandarden i Danmark og Europa er nogenlunde status quo, mens lande i andre verdensdele brager frem. Særligt på europæisk plan ser han den negative udvikling som en konsekvens af, at politikerne ikke har været deres opgave voksen. Men også i Danmark ser han til tider demokratiet som unødvendigt ineffektivt.

”Den store offentlige sektor har simpelthen problemer med at tilpasse og udvikle sig. Og det er bare vanskeligt at gennemføre nogle smertelige beslutninger med den form for demokrati, som vi har,” siger han.

En væsentlig årsag er, at der er knivskarp konkurrence om den politiske magt, fordi politikerne hele tiden skal ride med på mediebølgen.

”Læner man sig tilbage og spørger sig selv, om vi er bedst tjent med det her, og om det genererer de beslutninger, som vi gerne vil, der kan gøre, at også vores børnebørn får et Danmark, som er velstående og udviklet. Så må jeg sige, at jeg efterhånden er ret skeptisk.”

Mindre demokrati

Steen Thomsen nævner som eksempel, hvordan det hurtigt bliver til store medieskandaler, når enkelte skoler, vuggestuepladser eller plejehjemspladser skal nedlægges. Og modvind i medierne får hurtigt politikerne til at trække sig igen. Som konsekvens bliver beslutninger ofte kortsigtede. 

Steen Thomsen understreger, at han går ind for demokrati, men han overvejer kraftigt, om mindre demokrati faktisk kan give et bedre demokrati.

”Jeg er helt med på, at vi ikke bare kommer i paradis ved at gøre de her ting, men jeg tror godt, man kan tænke sig et bedre demokrati i den forstand, at man havde et demokrati med mere langsigtede og konsistente beslutninger,” siger Steen Thomsen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet