dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed
At mennesker må søge til herberger og krisecentre, er et udtryk for, at de forudgående kommunale indsatser ikke har virket, skriver Felix Dalker.
'At mennesker må søge til herberger og krisecentre, er et udtryk for, at de forudgående kommunale indsatser ikke har virket,' skriver Felix Dalker.
Foto: Linda Kastrup

Private sundheds- og velfærdstilbud bidrager positivt til kommunerne

Private sundheds- og velfærdstilbud bidrager positivt til kommunerne

Brug de private tilbud som værktøj til at udvikle bedst mulig omsorg for pengene, råder sekretariatsleder og chefkonsulent i DI.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

I denne tid er forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 i fuld gang, og desværre er vilkårene for Danmarks mange private sundheds- og velfærdstilbud i fare. Kommunerne foreslår tvungne driftsoverenskomster for herberger og krisecentre. Et forslag, som i praksis vil betyde en kommunalisering af området, som truer udvikling, kvalitet og mangfoldighed på kommunernes sundheds- og velfærdsområde.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier