Private skal nedbringe ventelister på ulige vilkår

Sygeplejersker og psykologer står for den første kontakt ved regionernes psykiatriske udredninger. I det private skal opgaven udføres af en psykiater. Urimeligt, mener psykiatere. 

Psykiatri

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Regionerne kæmper en kamp for at kunne leve op til det otte ugers udredningskrav, som rammer psykiatrien fra 1. september. Som Kommunen tidligere har beskrevet, kæmper især Region Midtjylland og Region Hovedstaden med at få nedbragt de lange ventetider.

Regionerne indkøber blandt andet ekstra kapacitet hos private psykiatriske klinikker. Men kravene til udredningen hos private er ikke de samme som i den offentlige psykiatri. Således kræves det i de udredningspakker, som regionerne har indgået med private aktører, at den første kontakt i udredningsforløbet gennemføres af en speciallæge i psykiatri.

I det offentlige tillader man specialuddannede psykologer og sygeplejersker at forestå det første møde i udredningsprocessen.

- Man kan få den opfattelse, at regionerne har fået til opgave at få så mange igennem systemet så hurtigt som muligt uden øje for kvaliteten i behandlingen, siger Jesper Karle, direktør og speciallæge i psykiatri hos PP Clinic, som er en psykiatrisk privatklinik.

PP Clinic har afbrudt samarbejdet med Danske Regioner, da klinikken ifølge Jesper Karle ikke var tilfreds med det faglige niveau i udredningsprocessen.

Torsten Warrer, klinikchef og psykiater hos privathospitalet Hejmdal, mener, at det er unfair, at private skal byde ind ved offentlige udbud, hvor de er underlagt krav, som den offentlige psykiatri ikke skal leve op til.

- Hvis vi skal lave noget, som det offentlige skal lave, så skal vi vel lave det på lige vilkår, siger han.

Intet overblik

Kommunen har forsøgt at få indsigt i, hvor ofte Region Midtjylland og Region Hovedstaden lader sygeplejersker og psykologer forestå den første kontakt i et udredningsforløb, men ingen af regionerne har kunnet udlevere tal for området. Argumentet er, at det ville kræve, at regionerne gravede ned i hver enkelt journal.

Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom ved KORA, mener, at der er grund til reel bekymring i forhold til, om regionerne bruger sygeplejersker og psykologer til at nedbringe ventelisterne ved at lade disse faggrupper indlede markant flere udredningsforløb.

- Det er en fair bekymring, men vi mangler evalueringer af, om det faktisk foregår, siger han.

Torsten Warrer mener, at der bør ses på, hvornår anden og tredje konsultation sker, efter at udredningsforløbet er sat i gang, da det giver et billede af, om man blot igangsætter en masse førstegangskonsultationer for at pynte på ventelisterne.

I Storbritannien valgte den daværende Labour-regering i 00’erne at skrotte det såkaldte 'star rating'-system, som rangerede og belønnede hospitaler økonomisk ud fra, om de var i stand til nedbringe ventelisterne. Systemet førte til et ensidigt administrativt fokus på ventelisterne på bekostning af kvaliteten i behandlingen.

- Der så man, at aktiviteter, der handlede om at nå målet, betød, at man faktisk kom til at omgå målet, siger Jakob Kjellberg.

Krav kan ændres

Hos Danske Regioner afviser man ikke, at der i kontrakterne med de private psykiatriske klinikker kan ændres på kravet, så sygeplejersker og psykologer også kan stå for første led i udredningen, når der er tale om udliciterede opgaver. Kontrakten mellem de private psykiatere og Danske Regioner løber nemlig til 31. august og skal genforhandles lige op til, at udredningsgarantien på otte uger træder i kraft.

Peter Treufeldt, der er formand for regionernes styregruppe for pakkeforløb i psykiatrien og vicedirektør i Region Hovedstaden Psykiatri, afviser, at der er tale om en skrivebordsøvelse.

- Der er ikke nogen praksisændring, som jeg ser det. Jeg mener ikke, at man i højere grad bruger psykologer og sygeplejersker, siger han og tilføjer:

- Der er ikke nogen, som spekulerer i interne ventelister.

Peter Treufeldt fortæller, at han i patientjournaler har set eksempler på, at private også lader psykologer stå for første kontakt i udredningsforløb.

- Jeg har set eksempler på, at de private bruger psykologer til den første konsultation i udredningen, siger han.:

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet