Private skal ind i ældreomsorgen

Regeringen og erhvervslivet øjner vækstpotentiale i kommunale omsorgsopgaver. Udbud af ældre pleje kan bane vejen. 

Megatrend

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringen og DI er enige om, at kommunernes social- og beskæftigelsesopgaver er et sandt guldæg for det private erhvervsliv. I regeringens netop offentliggjorte strategi for offentlig-privat samarbejde, peges der på, at social- og beskæftigelsesområdet indeholder udbudsegnede opgaver til en værdi af knap 125 milliarder kroner. 

Ifølge regeringen er det derfor særligt på velfærdsområdet, at der er store gevinster at hente, hvis kommunerne indlader sig på samarbejde med private aktører. 

”Det vil være nærliggende at skabe konkurrence om nogle af de udgiftstunge opgaver, hvor der allerede er påvist positive økonomiske effekter ved at udbyde,” siger økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). 

Han peger konkret på, at nogle kommuner har udbudt plejecentre. Også inden for dagpasning ser han gode muligheder.

Hos DI er man enig med regeringen i, at der er et stort potentiale for det private erhvervsliv inden for social- og omsorgsområdet. Erhvervslivets interesseorganisation peger særligt på ældrepleje som et godt sted at starte.

”Da man jo netop ikke har så store erfaringer på de her områder, så er det vigtigt at starte med nogle succeser, som kan brede sig. Og jeg mener ikke, at man på forhånd skal være afvisende for nogle områder. Så lad os nu få fat, og der kan ældrepleje være et godt sted at starte,” siger DI’s adm. dir. Karsten Dybvad.

En nærliggende tanke

Brian Mikkelsen ser også ældreområdet som et godt sted at komme i gang med at få konkurrenceudsat nogle af de bløde kommunale velfærds- og omsorgsopgaver.

”Jeg er enig i, at der på ældreområdet er et stort uudnyttet potentiale for mere offentlig-privat samarbejde. Og jeg synes, det er en interessant - og nærliggende - tanke, at ældreområdet kan bruges som løftestang for mere konkurrence på andre omsorgsopgaver,” siger økonomi- og erhvervsministeren.

Han vil dog ikke afsløre, om ældreområdet eller andre konkrete opgaver inden for social- og beskæftigelsesområdet dermed står på regeringens ønskeseddel over kommunale opgaver, der skal tvangsudbydes.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KL.

 

Arbejdsmarked

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet