Private penge i kloakkerne

Både kommuner og forsikringsselskaber har brug for at vide, hvilke områder der risikerer at blive ramt af oversvømmelser i fremtiden. Nu tilbyder forsikringsselskaberne at medfinansiere en undersøgelse af landets kloakker. En idé, som KL modtager positivt.

Af Mia Tang | [email protected]

I fremtiden vil prisen på en husforsikring afspejle, hvor god kommunen er til at sikre borgerne mod vandskader forårsaget af nedbør. Prognoserne ser dystre ud. Voldsommere storme og langt mere massiv regn. Oversvømmelser og kloakker, der ikke kan klare de store vandmængder. Veje, der oversvømmes, smuldrer og kollapser. Stormfloder langs kysterne, som vil æde sig ind i landet.

Stadigt flere skader
Hos landets største forsikringsselskab TrygVesta ser man allerede nu en markant stigning i antallet af klimabetingede kloakskader. Der er entydigt behov for at få afdækket, hvilke områder i landet der er mest udsatte, mener koncernchef Stine Bosse:

”Når vi taler med kunderne, er det allerede for sent. Én ting er vores udgifter, men det er jo også meget traumatisk for vores kunder, når deres hjem står under vand. Mange steder opdages dårlige kloaksystemer først, når der kommer et skybrud, men det nytter ikke, at kommunerne lurepasser på den måde,” siger Stine Bosse.

Blandt andet derfor ser Stine Bosse det som en oplagt mulighed, at forsikringsbranchen sammen med kommunerne og udvalgte eksperter gennemfører en undersøgelse af, hvor der er brug for at renovere kloakkerne.

”I forvejen afspejler andre forsikringstyper, hvor mange indbrud og biltyverier der sker i området. Men fordi oplysninger om kloakker alene ligger hos den enkelte kommune, er det ikke muligt at lave en reel risikovurdering på dette område, og det er problematisk,” siger Stine Bosse.

Opbakning i F&P

Idéen om en medfinansiering bakkes op af Forsikring & Pension, som er forsikringsog pensionsselskabernes brancheforening. Her er Stine Bosse formand, og underdirektør Torben Weiss Garne er enig i hendes udmelding: ”Det vil være fornuftigt at lade kommuner, lovgivningsansvarlige centrale myndigheder og forsikringsbranchen etablere et fælles pilotprojekt, som har særligt fokus på nedbørsskader. (...) Et sådant pilotprojekt vil forsikringsbranchen gerne medfinansiere, hvis det kan holdes på et rimeligt beløb,” siger Torben Weiss Garne.

Samtidigt mener begge parter, at mange kommuner ikke har formået at løse kloakkernes kapacitetsproblemer hurtigt nok, og de ser gerne et bedre samarbejde med myndighederne.

”Forsikringsbranchen vil gerne tage medansvar for at finde samfundsøkonomisk optimerede løsninger på klimaudfordringerne. Alternativet kan blive, at det for nogen bliver umuligt at tegne en forsikring for deres ejendom på grund af klimaændringerne, og det ønsker vi ikke,” siger Torben Weiss Garne.

Ja tak fra KL

Kommunerne får altså hermed tilbud om en økonomisk håndsrækning i arbejdet med at få undersøgt, hvor kloakkerne er for dårlige. I praksis kunne det være KL, der skal være tovholder på et samarbejde
med forsikringsbranchen, så hvad mener de?

”Det er første gang, jeg hører om et tilbud af denne art,” siger Jens Stenbæk (V), som er formand for KLs teknik- og miljøudvalg. ”Umiddelbart synes jeg, det lyder som en god idé, så hvis de vil fremlægge noget mere konkret, er jeg helt indstillet på at mødes om det og se, om det kan blive til et frugtbart samarbejde,”
siger han.

Jens Stenbæk understreger, at der i kommunerne allerede gøres meget på området, men erkender også, at arbejdet kunne gå hurtigere. Ekstra penge fra forsikringsselskaberne må ikke være en gulerod, men burde kunne blive en hjælp, mener han.

”Det vigtige er, at der er et fælles behov for viden. Selvfølgelig vil vi gerne vide, hvordan forsikringsbrancher vil bruge disse oplysninger, men hvis målet først og fremmest er forebyggelse, så kan
jeg ikke se noget problem i et privat-offentligt samarbejde på dette område,” slutter Jens Stenbæk, der nu forventer at høre fra forsikringsbranchen.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet