Private firmaer vinder frem på socialområdet

Flere store private aktører forventer et snarligt kommercielt gennembrud inden for ældrepleje, handicappede og udsatte unge. Kommunernes pressede økonomi kan vende underskud til overskud.

Erhverv

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En presset kommunal økonomi kan skabe behov for nye løsninger. Især på nogle af de omkostningstunge velfærdsområder som ældrepleje, handicapstøtte samt socialt udsatte børn og unge. Det kan komme private aktører til gode. Det er i hvert fald forventningen hos flere af Nordens største private udbydere af tilbud inden for social- og omsorgsområdet.
”Jeg ser det helt klart som en mulighed for os. For vi mener jo, at vi kan drive blandt andet vores plejecentre billigere og med samme kvalitet som kommunerne,” siger Dorte Kofoed, regionschef i svenske Attendo Care.
I Danmark driver Attendo et plejehjem i Gribskov og tilbyder hjemmepleje i seks sjællandske kommuner med en omsætning på lidt over 30 mio. kr. Indtil nu uden det store overskud. Men det forventer Dorte Kofoed, er på vej til at ændre sig. Samtidig ser hun store muligheder på andre områder end ældrepleje.
”Jeg tror allerede, at der kommer til ske noget i 2011. Vi er også vældig interesseret i hele handicapområdet, ligesom vi har gode erfaringer med at drive socialpædagogiske opholdssteder i Sverige. Vi er interesseret i alt, der ligger inden for de områder,” siger Dorte Kofoed.
Aleris er en anden af de helt store aktører på social- og omsorgsområdet i Norden. Koncernen er netop nu ved at udvide med socialpædagogiske tilbud til udsatte unge.

Stadig udfordringer

De private aktørers optimisme skal ses i lyset af, at de tilsyneladende ikke har formået at tjene penge på deres nuværende tilbud inden for ældreomsorgen. Men ifølge chefkonsulent i DI Peter Bay Kierkegaard er det ikke ensbetydende med, at der ikke er penge at tjene. Eller at det er forkert at satse på at udvide til andre områder inden for social- og omsorgssektoren.
”De holder jo fast på det her marked, fordi de tror på, at gennembruddet snart kommer. Og jeg synes, at man kan se, at det er ved at ske. Derfor er de begyndt at få øjnene op for det effektiviseringspotentiale, der ligger i at inddrage private virksomheder i opgavevaretagelsen,” siger Peter Bay Kierkegaard.
Han peger på, at der er udfordringer, når nye områder af den offentlige sektor bliver åbnet op for private virksomheder.
”Vi ser ofte, at man fra offentlig side forlanger hele verden til den halve pris. Det kan være med til at afholde nogle private leverandører fra at byde på opgaverne. Heldigvis ser vi da også, at i takt med, at flere og flere kommuner gør sig erfaringer med at inddrage private virksomheder på de sociale områder, så bliver der oparbejdet nogle erfaringer omkring, hvordan man bedst organiserer samarbejdet,” siger Peter Bay Kierkegaard.
Også Forenede Care A/S måtte igen i 2009 melde om underskud på sin virksomhed. Men ifølge årets regnskab så har en omlægning af aktiviteterne ført til en forventning om overskud fra 2010.

 

Konkurrenceudsættelse på omsorgs- og
socialområdet i milliarder kroner

Ældre og handicappede

 • Bruttodriftsudgifter:    49,9
 • Konkurrenceudsat:    9,3
 • Gennemsnitlig udsættelse:    18,5 pct.

Dagtilbud til børn og unge

 • Bruttodriftsudgifter:    33,4
 • Konkurrenceudsat:    3,6
 • Gennemsnitlig udsættelse:    10,8 pct.

Voksne med særlige behov

 • Bruttodriftsudgifter:    19
 • Konkurrenceudsat:    4,7
 • Gennemsnitlig udsættelse:    24,5 pct.

Børn og unge med særlige behov

 • Bruttodriftsudgifter:    12,5
 • konkurrenceudsat:    5,2
 • Gennemsnitlig udsættelse:    41,4 pct.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet