Private erobrer udbudte opgaver

Mere end 99 procent af de konkurrenceudsatte opgaver gik sidste år til private virksomheder, viser nye beregninger fra DI - Organisation for erhvervslivet.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Når kirkegårdsdrift, asfaltarbejder og vaskeordning sættes i udbud, er det så godt som sikkert, at de højt løftede arme tilhører en privat leverandør. Målt på værdi udførte kommunerne i 2009 kun 0,5 procent af de konkurrenceudsatte opgaver, viser en opgørelse som DI har beregnet på data fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dermed fik private virksomheder 99,5 procent af opgaverne.

”Den fremherskende myte i kommunerne er, at de både er bedre og billigere til at udføre opgaverne. Men de hårde tal viser, at de vinder meget få opgaver, som sendes i fri konkurrence,” siger chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard fra DI.

I 2009 blev der konkurrenceudsat opgaver for 57,3 milliarder kroner, hvoraf kommunerne udførte opgaver for en samlet værdi af 289 millioner kroner. Tidligere i år var DI ude med en tilsvarende beregning for 2008, og her stod kommunerne ligeledes kun for 0,5 procent af opgaverne.

Fortolker for vidt

Ole Helby Petersen forsker i offentlig konkurrenceudsættelse, og han mener, at DI går lidt for vidt i sin fortolkning.

”Tallene ser umiddelbart meget overvældende ud, men der er også en tendens til, at erhvervsorganisationer tolker de her tal temmelig kraftigt. Man bliver nødt til at forholde sig til, hvor mange kontrolbud kommunerne overhovedet har afgivet,” siger Ole Helby Petersen fra Anvendt KommunalForskning, AKF.

Han mener, at tallene lige så vel kan afspejle, at kommunerne reelt har besluttet sig for at afgive opgaven, når de sætter opgaver i udbud.

Peter Bay Kirkegaard påpeger, at mange kommuner netop har en fast politik om at udarbejde kontrolbud, og mener, at tallene taler deres tydelige sprog, uanset at ’succesraten’ for vundne kontrolbud er ukendt.
”Når opgaverne bliver sendt ud i fri konkurrence, så opgiver de at følge med, eller også afgiver de bud og kan ikke vinde det,” siger han.

Målt i kroner varetog København den største del af de konkurrenceudsatte opgaver selv, opgaver for i alt 44 millioner kroner. Mere overraskende er det, at Silkeborg og Bornholm følger efter som nummer to og tre.

Kaotisk periode

Det er især på områderne rengøring, redningstjeneste og vedligeholdelse af grønne arealer, at kommunerne har vundet et udbud.

”Det er nogle af de områder, hvor kommunerne har lang erfaring med at udbyde, og der udbydes meget, så derfor er det ikke så mærkeligt, at kommunerne ud fra volumen vinder relativt mest her,” siger Ole Helby Petersen.

DI har ligeledes beregnet udviklingen fra 2008 til 2009 for de enkelte kommuner. Kolding har oplevet det største spring i egne udførte opgaver med en tilbagegang på 43 millioner kroner. Det skyldes dog ikke nogen ændret politik i forhold til kontrolbud. Sidste år lå indkøbsafdelingen bare underdrejet.

”Det er simpelthen, fordi vi har været i gang med nogle organisationsændringer, og så var der valget. Det hele var bare mere kaotisk, og derfor har der været helt stille omkring det at lave kontrolbud,” fortæller indkøbschef Karsten Andrup.

Tallene på kommuneniveau dækker da også over små beløb og ofte få kontrolbud. Udviklingen vil derfor naturligt svinge meget fra år til år.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet