Private arbejdsgivere raser over praktikstøtte

Regeringen tilgodeser kommunerne med penge, som de private arbejdsgivere har betalt, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Dobbeltpræmie

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

De private arbejdsgivere er rasende over, at kommunerne får dobbelt tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, AER, til ansættelse af praktikanter fra social- og sundhedsuddannelserne. Nu truer de private arbejdsgivere med at trække tæppet væk under ordningen. 

”Vi er ophidsede lige nu, og jeg har hørt de første røster i mit bagland snakke om holdbarheden i denne her ordning. Det er helt uholdbart, at man tager penge i ordningen og bruger dem til at føre politik til gavn for kommunerne,” siger chefkonsulent i DA, Simon Neergaard-Holm. 

Undervisningsministeriet medgiver, at det dobbelte tilskud til kommunerne strider mod loven. Alligevel fik undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) i torsdags tilladelse fra Folketingets finansudvalg til at fortsætte udbetalingerne. Det forarger DA, som påpeger, at AER er en kollektiv opsparing, hvor offentlige og private bidrager solidarisk til at sikre, at der er råd til at ansætte elever. 

”Det er lige adgang for alle. Det princip bryder regeringen med ved at give kommunerne en dobbeltpræmiering. Når man bryder så afgørende med grundlæggende principper, er det meget svært for vores medlemsvirksomheder at bevare solidariteten i ordningen,” siger Simon Neergaard-Holm. 

KL: Kritikken er forfejlet

Hos KL mener chefkonsulent Henrik Casper fra kontoret for arbejdsmarked og uddannelse, at kritikken er forfejlet. Social- og sundhedsuddannelserne er nemlig opdelt i to trin, der altid har været og stadig bør betragtes som enkeltstående uddannelser. Derfor bør kommunerne have støtte til begge trin. 

”Der gælder en række særlige forhold omkring social- og sundhedsuddannelserne. Og det tager reglerne i AER-systemet ikke i tilstrækkelig grad højde for,” siger Henrik Casper.

Han påpeger, at den dobbelte betaling indgår i regeringens økonomiske aftaler med kommunerne, og at kommunerne med rimelighed kan forvente aftalen overholdt. 

Miseren opstod, da social- og sundhedsuddannelserne ved årsskiftet 2007/08 blev lagt ind under erhvervsuddannelseslovgivningen, men først nu er problemerne kommet op til overfladen. Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet mener, at kommunerne allerede dengang skulle have gjort deres krav gældende. 

”Der gælder et sæt fælles spilleregler for denne ordning. Og hvis man har en uddannelse, der afviger fra disse regler, så må man tænke det ind fra starten. Ellers vil andre med lige så god ret kunne hævde, at deres uddannelser er unikke og stille tilsvarende krav om dobbelt udbetaling,” siger Henning Jørgensen. 

Undervisningsministeren lover en revidering af regelsættet for AER. Imens vil de private arbejdsgivere overveje situationen. 

”Nu skal vi lige vende skråen, og vi skal også have et valg. Så må vi forhandle om, hvordan vi skal løse denne situation,” siger Simon Neer-gaard-Holm fra DA.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet