Privat aktivering gav ingen gevinst i Køge

Der var ingen målbar forskel på resultaterne for det kommunale og det private jobcenter i Køge. Det viser AKF’s evaluering af et unikt forsøg med aktivering. Resultaterne kommer ikke bag på ekspert.

Udlicitering

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Det er tæt på tidsspilde at lade private jobcentre overtage kommunernes aktivering af de ledige. For de gør det hverken bedre eller billigere. Det mener lektor Flemming Larsen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

”Det er svært at dokumentere, at brugen af private aktører skulle være et columbusæg i forhold til at få væsentligt bedre resultater i aktiveringen af de ledige. Det har man heller ikke kunnet finde i andre lande,” siger han.

Flemming Larsens vurdering kommer efter, at AKF har evalueret et unikt forsøg, hvor de ledige i Køge blev fordelt ligeligt mellem det kommunale jobcenter og det private selskab Agens.

Forsøget blev skudt igang 1. april 2008, og ideen var at afprøve nye metoder i aktiveringsindsatsen. Det hollandske selskab Agens arbejder med en metode, hvor sagsbehandlerne indtager en rolle som coach for borgerne for derved at gøre de ledige i stand til at frigøre sig fra hjælpesystemet og tage hånd om deres eget liv.

Endnu ingen effekt

Men målingen fra AKF viser, at Agens i perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september hverken fik gjort færre eller flere ledige selvforsørgende, end kommunens eget jobcenter gjorde.

”De nye metoder har ikke demonstreret, at der er kommet en anderledes effekt,” siger Eigil Boll Hansen fra AKF.

Han understreger, at Agens kun havde været igang i et halvt år, da målingen startede. Og det er ikke til at sige, hvordan resultaterne havde været, hvis Agens havde været mere etableret, da målingen begyndte, eller hvis målingen var foregået over en længere periode.

Rammer er for stramme

Evalueringen fra AKF viser, at der i praksis ikke var så stor forskel på fremgangsmåden hos Agens og kommunen. Det kan skyldes, at Agens ansatte blev hentet hos det kommunale jobcenter og dermed bar vaner og kultur med sig. En anden forklaring kan være, at begge jobcentre var underlagt samme stramme rammebetingelser.

Flemming Larsen fra Aalborg Universitet mener, at aktivering er så centralistisk styret, at det er svært for en privat aktør at gøre tingene meget anderledes, end kommunerne gør i forvejen.

”Der er nogle rammebetingelser, der sætter begrænsninger for, hvor kreativt og anderledes man kan gøre det,” siger han.

”Det går meget på økonomien. Man skal aktivere så mange som muligt for færrest mulige penge, for jo flere man aktiverer, jo mere refusion får man fra staten. Og samtidig skal man selv dække omkostningerne til det. Den cocktail er selvfølgelig gift, hvis man tror, man kan gøre det her på en sprudlende, innovativ måde,” siger Flemming Larsen.

Hos KL er  chefkonsulent Ulrik Petersen enig i, at lovgivningen på området er alt for stram og kompliceret.

”Den rummer nogle betydelige barrierer for den mest hensigtsmæssige indsats.”

Ulrik Petersen ærgrer sig over, at evalueringen fra AKF ikke viser større forskelle i resultaterne.

”Det var rigtig spændende, at Køge Kommune var indstillet på at tage sådan et dristigt skridt og lægge halvdelen af forretningen i hænderne på et privat firma for at få mere at vide om, hvad der virker i det ene eller andet regi. Men vi må desværre sige, at forløbet ikke har leveret grundlag  for de spændende analyser, der ville have været interessante,” siger Ulrik Petersen.

Hverken Køge Kommune eller direktøren for Agens, Peter Kordt, har ønsket at medvirke i artiklen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet