Prislofter bliver igen i år mødt med massiv kritik

Bureaukratiske, dyre og unødvendige. Forsyningssekretariatets afgørelser får en hård medfart fra vandseksabernes interesseorganisationer

FORSYNING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 104 spildevandsforsyninger skal effektivisere deres driftsomkostninger for knap 180 mio. kr., og 222 drikkevandsforsyninger får effektiviseringskrav for knap 82 mio. kr. Det er konsekvensen af Forsyningssekretariatets fastsatte prislofter for 2012 og 2013, som gælder for landets 326 største vand- og spildevandsselskaber. 

Og den afgørelse får nu både vandsektorens brancheorganisation DANVA og Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD, til at rette en skarp kritik mod prislofterne.

- Forsyningssekretariatet har først til et voldsomt bureaukrati, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen til dk-teknik.I 2012 gav Konkurrenceankenævnet gav vandselskaberne medhold i, at Forsyningssekretariatet fastsatte effektiviseringskravene for bredt.

Vanvittige tidsfrister
I DANVA stiller man sig derfor uforstående over for, at der igen skal bruges både tid og energi på at klage over prislofterne for 2012 og 2013. Og det betyder, at prisfastsættelsen vil blive forsinket endnu en gang.

- Forsyningssekretariatet har nemlig også denne gang undladt at lytte til konkurrenceankenævnets afgørelse af klagesagen om prislofterne 2012, der siger, at det ikke anvender de individuelle effektiviseringskrav i henhold til lovgivningen, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Han peger på, at den nye lov om, at klimatilpasningstiltag på overfladen nu kan betales af forsyningsselskaberne over vandtaksterne, er truet af samme bureaukrati.

- Forsyningssekretariatet har fået opstillet nogle helt vanvittige tidsfrister, som er alt for korte, så vi er nervøse for, at der ikke kommer nogle projekter de næste to år, for vi kan simpelthen ikke nå det. Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen tager udgangspunkt i styrelsens sagsbehandling, i stedet for at tage udgangspunkt i den opgave, man skal løse, siger Carl-Emil Larsen.

- Derfor foreslår vi, at man i stedet for at lave én behandling af prisloftet, så kunne man i stedet bare give et tillæg, helt uafhængigt af det andet, til at gennemføre loven om klimatilpasning, siger han.

Store regninger
FVD mener, at priserne kommer til at stige i de kommende år på grund det bureaukrati, vandsektorloven har skabt.

- De private forbrugerejede forsyninger er allerede effektive og har meget lave priser, men hele bureaukratiet omkring vandsektorloven har betydet store regninger til revisorer, administration og finansiering af embedsapparatet, som forbrugerne desværre kommer til at betale, siger Ole Wiil, bestyrelsesformand for FVD. Han opfordrer til, at de private vandværker bliver løftet ud af loven.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger direktør Agnete Gersing på, at man ved at sætte grænser for, hvad vandselskaberne må opkræve for vand og afledning af spildevand, presser selskaberne til at holde deres driftsomkostninger nede.

Unødvendige omkostninger
Hun ser derfor prislofterne som nødvendige, fordi selskaberne er naturlige monopoler og ikke konkurrerer med hinanden

- Det er en klar fordel for kunderne, som får mere for pengene, end de ellers ville have fået, siger hun.

FVD mener omvendt, at reguleringen blot vil medføre nye, unødvendige omkostninger, som vil få priserne til at stige.

- Som andelshavere skal forbrugerne godkende priserne på de årlige generalforsamlinger, og dernæst skal kommunen sige god for priserne samt vandværkets investeringsplan. Vi har slet ikke behov for endnu en myndighed til at sætte vores vandpris. Forbrugerne er jo netop interesseret i at holde priserne nede, siger Ole Wiil.

 

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet