Positive erfaringer med grønne områder på private hænder

Favrskov Kommune har sparet millioner på at konkurrenceudsætte vej og park-område

POLITISK FORUM 2013

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Der skulle spares på driften i Favrskov: Omkring 100 mio. kr. Det betød, at byrådet i Favrskov tilbage i 2010 indgik et budgetforlig, som bl.a. indebar, at alle opgaver i kommunens materielgård skulle konkurrenceudsættes i et samlet udbud.

For omkring et år siden indgik kommunen som resultat af konkurrenceudsættelsen et samarbejde med HedeDanmark, som overtog den tidligere kommunale opgave med bl.a. at slå græs og klippe hæk.
Og i dag var meldingen fra både Favrskov og HedeDanmark, at samarbejdet har været frugtbart, fordi det bl.a. har banet vejen for nye arbejdsgange og mindre bureaukrati.

Lars Clement er direktør for teknik og kultur i Favrskov Kommune, og han fortalte på temamødet med overskriften ”Innovative indkøb og udlicitering af Teknik og Miljø”, at hans klare opfattelse er, at udliciteringen helt reelt har skabt mere for mindre. Et eksempel på effektiviseringen er, at de timelønnede medarbejdere nu møder direkte på dagens aktuelle opgave i stedet for først at skulle nå forbi kontoret for at hente en bil og drikke morgenkaffe. Desuden er der lagt færre kurser til de timelønnede ind nu i forhold til tidligere.

- Først da jeg hørte det, tænkte jeg at det ikke var helt i orden at skære på det, men der var rent faktisk en del af vores vej og park-medarbejdere, som havde været på power point-kurser, - og det tror jeg ikke mere end en enkelt af dem har haft brug for, siger Lars Clement.


Skrue på marginalerne

Lars Clement fremhæver, at Favrskov lå rimelig lunt i svinget i forhold til at have styr på udgifterne på området i sammenligning med andre kommuner den gang, det var på kommunens egne hænder - men at der altså alligevel var noget at spare.  

- Det har ikke været dårligt drevet tidligere, men der er en masse marginaler, som man kan skrue på, siger Lars Clement.

Forventningen i forbindelse med udliciteringen var en besparelse på 10 pct., men det har vist sig ikke at holde stik – i den positive forstånd: Besparelsen er nemlig nået op på godt 19 pct., som omregnet bliver til omkring 4,5 mio. kroner.

HedeDanmark vandt i 2012 udbuddet med et tilbud på 18,5 mio. kr. Det højeste bud var 29 mio. kr.

Thomas Randrup fra HedeDanmark understregede på mødet i dag, at en af årsagerne til, at samarbejdet er gået så godt, er, at græsklipning ikke er en af kommunernes kerneopgaver.

- Det er vigtigere med fokus på, hvorfor der skal klippes græs, end hvordan. Så det er ikke der, at fokus skal ligge for kommunerne fremadrettet, siger Thomas Randrup.

 

Flere lokale underleverandører
Han peger på tre udfordringer i forbindelse med en proces som den Favrskov Kommune og HedeDanmark har været igennem: Medarbejdere, fleksibilitet og lokal involvering.

- Det er vores oplevelse, at man kan vinde meget ved at orientere om hvad man gør og skabe god tid fra tildeling til overdragelse, siger Thomas Randrup.

Desuden er lokale virksomheder nu i højere grad underleverandører, i forhold til dengang kommunen selv sad på opgaven. En uofficielt optælling peger på, at antallet er 26 lokale entreprenører nu.

Det andet følsomme punkt i forhold til udlicitering er medarbejderne. Erkendelsen i kommunen var, at der i hvert fald var nogle, som havde sluppet for at være udsat for god ledelse - i lidt for lang tid.

I Favrskov blev alle inviteret til at søge stillinger i den nye enhed. Det førte til ni afskedigelser ud af 42 stillinger, men modsat forventningen har man ikke registreret en nedgang i medarbejdertilfredsheden, som ellers er normalt i forbindelse med ejerskifte. Desuden er sygefraværet nu lavere end det var, da kommunen stod ved roret: 1,16 pct. pt.

Efter erfaringerne i Favrskov har kommunen oplevet interesse for den model fra andre kommuner også, og Lars Clement afsluttede med at konkludere, at det i sidste ende er et politisk valg, om man ønsker at gå samme vej. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet