Politisk pendler med Grundtvig i bagagen

Vekslen mellem lokal- og landspolitik er den røde tråd i karrieren for Ring købing-Skjerns viceborgmester, Esben Lunde Larsen (V). Det stærke lokale mandat banede vejen til Folketinget. 

Interview

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

For 33-årige Esben Lunde Larsen har det politiske arbejde altid kørt i to spor. Et lokalpolitisk og et landspolitisk. Begge peger i samme retning. Fremad. I 1995 blev han som 16-årig aktiv i den lokale vestjyske afdeling af Venstre Ungdom, og seks år senere supplerede han det lokalpolitiske arbejde med en tjans som politisk assistent i Folketinget.

Første gang han blev valgt var til Ringkøbing-Skjern Byråd i 2005. Her blev han senere viceborgmester. I efteråret kom han så i Folketinget, hvor han allerede er blevet en del af Venstres gruppebestyrelse og bidrager til arbejdet med at planlægge partiets politik frem mod næste valg.
Mens flere partier har afskaffet muligheden for at sidde med mandat til både folketing og byråd, har Venstre valgt at holde fast.

”Jeg synes, det har været virkelig givtigt, fordi den praktiske kommunale hverdag spiller godt sammen med den nationale dagsorden. Det at sidde i et byråd gør jo, at man i høj grad har ’hands on’ på det, der rør sig nu og her. I Folketinget er det nogle andre sager, man tager sig af end i det kommunale, fordi man her forvalter en lovgivning. Så jeg synes, at det giver enorm god ræson at have den dobbelthed i sit arbejde,” siger Esben Lunde Larsen.

Pendling som livsvilkår

Han lægger dog heller ikke skjul på, at det kræver hårdt arbejde at være ordentligt inde i tingene i både byråd og Folketinget. Særligt når han samtidig er ved at lægge sidste hånd på sin teologiske ph.d.-afhandling.

”Det kræver to ting. Planlægning og arbejde. Man skal planlægge sin tid og så ellers være arbejdsom,” siger Esben Lunde Larsen, der af samme grund endnu ikke er helt afklaret med, om han vil stille op til kommunalvalget i 2013.

Han er født og opvokset i byen Stauning ved Ringkøbing Fjord, hvor hele hans familie fortsat bor. Og på trods af det partipolitiske arbejde og studierne i København har han formået at bevare fødderne nogenlunde solidt plantet i den sandede jyske jord. Men det kræver mange timers transport på tværs af landet hver eneste uge.

”Jeg betegner mig selv som en landmandssøn fra det vestjyske. Siden 2005 har jeg faktisk pendlet mellem Stauning og København, så man må sige, at pendling er blevet et livsvilkår,” siger Esben Lunde Larsen.

Talsmand på Tinget

Det stærke lokalpolitiske engagement og den oprigtige tilknytning til egnen var med til at give ham kraftig vind i sejlene ved folketingsvalget i efteråret. Samlet blev det til over 10.000 personlige stemmer, hvoraf de 9.380 kom fra valgkredsen i Ringkøbing-Skjern. Det svarer til et kryds fra to ud af tre Venstre-vælgere i kredsen og er mere end dobbelt så meget som hans ellers ganske populære partikollega og forgænger Jens Kirk.

”Jeg tror, at det er en væsentlig faktor, at borgerne i Ringkøbing-Skjern er meget bevidste om, at de skal have et talerør på Christiansborg . Det er så blevet mig. Og det er klart, at jeg er utrolig opmærksom på, og ved at det også kræver en stor involvering i det lokalpolitiske,” siger Esben Lunde Larsen.

Hans opgaver for Venstre på Christiansborg matcher da også ganske udmærket nogle væsentlige lokale mærkesager. Ud over en ordførerpost for SU er det blandt andet blevet til et medlemskab af udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri samt udvalget for landdistrikter og øer.

”Det er meget bevidst, at jeg er kommet til at arbejde med de her områder. Det har jeg sagt, jeg ville, lige fra begyndelsen. Overordnet set handler både lokal- og landspolitik for mig om at skabe vækst og udvikling, men gennem udvalgene får det jo nogle lokale nedslag,” siger Esben Lunde Larsen.

Grundtvig som inspirator

Mens de lokale mærkesager fylder meget, så er han også ved at opbygge sig en skarp profil som værdidebattør. Grundtvig er den store inspirator, og ph.d.-projektet handler netop om Grundtvigs frihedsbegreb. Her smelter det liberale sindelag sammen med Danmarks kulturelle særkende og danner afsæt for en historisk forankret værdidebat om landets fremtid.

”For mig handler det om, at vi skal myndiggøre den enkelte til den frihed, som den enkelte skal have. Og det gælder akkurat det samme i kommunalpolitik. Vi skal også myndiggøre vores lokale område til at kunne varetage den frihed, de har mulighed for,” siger Esben Lunde Larsen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet