Politisk komet skal danne koalitionsregering i Italien

Firenzes borgmester Matteo Renzi er officielt blevet udpeget af landets præsident til at danne regering og står dermed til at blive premierminister. Opgaven med at reformere landet bliver svær, mener ekspert.

Reformator

Af Eva Aagaard | [email protected]

Den afslappede stil og løfterne om reformer har gjort Firenzes unge borgmester Matteo Renzi populær blandt vælgerne. Efter Enrico Lettas afgang fra premierministerposten skal Matteo Renzi, leder af centrum-venstre-partiet Partito Democratico, danne regering hen over midten og føre sine løfter om fornyelse ud i livet. Og det bliver ikke nogen nem opgave, vurderer Thomas Harder, som er cand.mag. i italiensk sprog og historie og har skrevet flere bøger om Italien.

- På en række punkter kan det være, at Renzi må afholde sig fra at gøre ting, som han vil, sådan som det nu er i koalitionsregeringer. Hans problem kan være, at han har skabt nogle meget høje forventninger, fordi han har ført sig frem og slået på, at Letta ikke har været i stand til at få gennemført de afgørende reformer, siger Thomas Harder.

Brug for reformer
Der er en udbredt stemning blandt vælgerne om, at der er brug for reformer af bureaukratiet, arbejdsmarkedet og først og fremmest valgsystemet. Italiens valglov er blevet ændret adskillige gange siden begyndelsen af 1990’erne, men Renzi har lagt op til at ændre den endnu engang blandt andet ved at hæve spærregrænsen. Italiensk politik er præget af koalitionsregeringer, men mange kræfter i landet ser gerne, at man bevæger sig i retning af noget, der i højere grad ligner et to-partisystem med handlekraftige regeringer.

- Der er en udbredt stemning om, at der er brug for reformer. Men på den anden side rammer reformer altid nogen. Nogle skal fyres, andre skal miste deres privilegier. Der vil altid være utilfredshed, siger Thomas Harder.

Ny Berlusconi?
Matteo Renzi vandt primærvalget i sit parti med 67,6 procent af stemmerne og er også populær blandt vælgerne. Forklaringen skal blandt andet findes i hans unge alder og afslappede stil.

- Det er et stærkt kort at være yngre og ikke kompromitteret af at have været aktiv i regeringspolitik. Han taler om fornyelse og har en stil, som grænser til at være populistisk, hvilket også har fået nogle iagttagere til at spørge, om han er en slags centrum-venstre-Berlusconi, siger Thomas Harder.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet