Politimester sætter sig ved sandkassen

Når Per Larsen til oktober bliver formand for Børnerådet, vil det være konsensus og tryghed, der står øverst på dagsordenen. 

Ugens uundgåelige

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Tillykke med din nye post – hvad ser du som din vigtigste opgave som formand for Børnerådet?

Tak skal du have. Det er selvfølgelig at varetage børnenes interesser optimalt. Ikke mindst fordi vi nu har fået noget lovgivning, der strammer op på det. Jeg vil med lovtekstens ord være børnenes fortaler eller tillidsmand i bredeste forstand. Det er vigtigt, at vi favner alle børn – fra de mest udsatte i den ene ende til de mere normalt fungerende, der måske også står med et behov, i den anden ende.

Lægger du op til en ny drejning i Børnerådet?

Nej, jeg synes bare, at vi skal sørge for, at vi ikke glemmer nogen i svinget, og at vi ikke fokuserer alt for entydigt i én retning. Det er de tanker, jeg har gjort mig, og det er egentlig også det, der fremgår af ministerens udmeldinger. Og hvad der er sket inden vores tid, det har jeg egentlig ikke nogen kommentarer til. Vi har et helt nyt Børneråd, og vi har frisk vand i karrene nu, hvor vi vil fokusere på det meget brede perspektiv.  

Hvad kan du særligt bidrage med i kraft af din baggrund i politiet?

Jeg håber, at jeg kan bidrage med at samle Børnerådet og skabe noget konsensus omkring de ting, vi diskuterer. Og jeg håber da også på, at jeg kan trække på interesser og erfaringer fra mit dagligliv og ikke mindst de sociale erfaringer, jeg har fra politiet. Det er jo i og for sig en stor social organisation, der har tætte berøringsflader med andre dele af samfundet og ikke mindst kommunerne. Og så har jeg jo også lige tilbragt to et halvt år i Københavns Kommune på Center for Sikker By, der som hovedoverskrift har spørgsmålet om kriminalprævention i bredeste forstand. Så har jeg også lidt berøring med skoleverdenen og idrætsverdenen, så jeg tror, at det er en mangfoldighed af berøringsflader, jeg kommer med. 

Hvad bliver så nyt for dig?

Det bliver at fordybe mig helt ned i detaljen på hele børneverdenen på en måde, som jeg aldrig har gjort før. Og det nye bliver vel egentlig at sætte sig på sandkassekanten og prøve at få indtrykket fra børnene. Det er det niveau, der skal være det bærende i de vurderinger og udmeldinger, som vi kommer med. 

Har der været en rød tråd i din karriere?

Ja, det har vel egentlig været tryghed. At prøve at skabe tryghed i alle mulige sammenhænge. Det her er faktisk bare en fortsættelse af det arbejde. Og så er jeg drevet af lysten til at gøre en forskel og i denne her sammenhæng give stemme til dem, der ellers har lidt svært ved at komme til orde.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet