Politikerne skal ikke bestemme, hvad der skal forskes i

Formand for miljøudvalget Lone Loklindt (R) mener ikke, at man skal forbrænde mere. Og så er hun inspireret af den tyske idé: ’værdispand’

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

 Forbrænding kontra genanvendelse: Ser du det som et spørgsmål om ’enten eller’ eller ’både og’?
Det må blive et både og – i hvert fald det første lange stykke tid. For det første formår vi ikke at skille alting ad, så der vil stadig være nogle farlige ting eller ting, som vi ikke umiddelbart kan genanvende, fordi de ikke kan skilles ordentligt fra hinanden. Her er forbrænding det, der skal til.
Derudover har vi lige nu et affaldshåndteringssystem, der er baseret på, at temmelig meget bliver brændt af. Den kapacitet har vi, og den skal jo selvfølgelig også på en eller anden måde forrentes og afvikles.
Det handler sådan set om, at vi skal blive meget bedre til at skille tingene mere ad, så vi reelt kan genanvende – og genanvende på det højest mulige niveau.
Det skal ske på en måde, så vi ikke udvider den forbrændingskapacitet, vi har, for det kan binde os fast i netop den måde at håndtere affald på. Hvis vi bygger flere af den slags værker – uanset hvor sofistikerede og high tech de er – så vil det jo samtidig betyde, at vi bruger så mange flere penge på det, og derfor også bliver bundet til en teknologi, som vi dybest set bør sætte alt muligt ind på at komme væk fra. Derfor mener jeg, at vi skal bevæge os væk fra forbrænding, men jeg er også helt klar over, at det er en proces, der vil tage et eller andet antal år.
Jeg kan da heller ikke forestille mig, at vi på noget tidspunkt kan komme derhen, hvor vi helt kan undgå affaldsforbrænding, men jeg håber, vi kan komme væk fra de kæmpe mængder, som vi har nu.
Det har også betydning for, hvilke andre energikilder vi skal bruge. 

 Borgernes rolle i affaldshåndteringen: Skal alle husstande i Danmark fremover udsortere den organiske fraktion?
Jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis man ud over det, der er nødt til at ryge i forbrændingen, kunne sortere i organisk affald og i en ’værdispand’. Det har jeg hørt, at man nogle steder i Tyskland har: Det vil sige hård plast og metal og pap eller anden emballage – alt det, der har værdi – og måske også småt elektronik. Det skal sorteres fra i en pulje, som nemt kan skilles ad derfra, så man kan genanvende det derfra.
Det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne gøre. I Danmark er vi egentlig meget gode til at sortere borgernært, men der er bare grænser for, hvor mange fraktioner man kan sortere i: Der er også en eller anden form for pladsproblem. Det er bedre at forestille sig, at man oftere kan indsamle det, som har værdi, som så bliver finsorteret af dem, der skal bruge det efterfølgende.

 Hvordan sikrer vi os, at det organiske affald også kan anvendes i landbruget?
Her når vi nok til grænsen af, hvad jeg ved omkring det. Men jeg forestiller mig måske mere, at det skal bruges til andre formål: Jeg ved ikke, om man kan lave biogas eller andet af det.
Jeg er meget obs på, at man ikke skal sprede den slags ud på markerne i frygt for at få miljøfremmede stoffer bredt ud og ting, der bliver hobet op i fødekæden. Så det er jeg meget skeptisk over for. Men det er også noget med, at der er forskellige teknologier, der skal arbejdes videre med. Men hvad man kan gøre via enzymer og andet, det vil jeg ikke begynde at gøre mig klog på.  

 Producenterne: Hvor vidt skal vi fremover lovgive for at sikre, at affaldet indgår i et kredsløb og ikke bare går op i røg? Skal der stilles krav om, at produkterne skal laves, så de kan genanvendes?
Det er meget svært at lovgive om på nuværende tidspunkt. Det handler formentlig om, at vi skal have nogle standarder for, hvordan man kan designe ting på en måde, så de er nemmere at skille ad. Det synes jeg er en stor og vigtig opgave, men lige præcis at sige, hvordan det skal ske, kan vi ikke gøre endnu.
Det er noget, der skal være meget fokus på, og jeg synes også, at man godt kunne forestille sig at starte ud med at tænke i en eller anden form for belønning af dem, der producerer på en måde, hvor det er nemt at genanvende. Og så tror jeg også, at vi i Danmark skal prøve at gøre mere ud af at få skabt arbejdspladser i de industrier, hvor man netop kan genanvende. Det kan ske ved, at vi forsker mere i, hvordan vi kan genanvende nogle af de kredsløb der er.

Hvordan giver vi forskningen og innovationen et boost i forhold til affaldshåndtering?
Det ligger meget godt til Danmark at gå videre med forskningen på affaldshåndteringsområdet, fordi vi er så langt på nogle af de beslægtede områder – og vi har jo blandt andet sat penge af til miljødemonstrationsudvikling. Men det er ikke politikerne, som skal bestemme, hvad der bliver forsket i. Måske skal man gøre de puljer større, så vi får det ansporet – men uden at vi skal bestemme, hvad der skal forskes i.  

Herunder: Skal kommunerne kunne opkræve ekstra gebyrer fra borgerne for at sætte ind og støtte forskningen på området?

Vi har jo et affaldssorteringssystem, som ligesom skal hvile i sig selv. Og det synes jeg ikke, vi skal lave om på. Det ville i hvert fald kræve en større undersøgelse af, hvordan det skulle bygges op. Jeg er ikke sikker på, at kommuner skal opfinde det hele i sig selv, så det kan jeg ikke umiddelbart se for mig.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet