Politikerne i København kræver effektiviseringer

En rapport fra Intern Revision i København underkender effektiviseringer for 80 millioner kroner. Nu kræver politikere fra begge sider resultater.

Økonomi

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Koncernservice startede i 2007 som et flagskib for administrative effektiviseringer under parolen ”Pionerer inden for offentlig administration”. I dag er kommentarerne ikke så højtflyvende.

”Det er selvfølgelig alvorligt, når Intern Revision siger, at gennemsigtigheden i økonomistyringen i Koncernservice i 2008 ikke er god nok. Det er ikke tilfredsstillende, og vi har på baggrund af rapporterne fra Intern Revision udarbejdet en handleplan, der fremadrettet skal sikre en bedre gennemsigtighed med Koncernservices virksomhed,” skriver overborgmester Frank Jensen (S) i en mail.

Intern Revision i kommunen har undersøgt Koncernservices effektiviseringer og konkluderer, at der ikke er dokumentation for dem. Koncernservices rolle er at samle og effektivisere en masse enheder – heriblandt it. Intern Revision påpeger en risiko for, at man i stedet for at effektivisere bare henter ekstra penge i forvaltningerne ved hjælp af for høje it-priser.

Politisk spil

Koncernservice selv har ikke tilsluttet sig konklusionen, men på rådhuset er der enighed om, at den manglende dokumentation er et problem. Gruppeformand for Venstre, Lars Dueholm, mener, Koncernservice har været en brik i et politisk spil.

”Vi ser med meget stor alvor på det. Koncernservice er under Ritt Bjerregaard vokset betydeligt. Det har hele tiden været med argumentationen om, at der var væsentlige reduktioner at hente. Vi har haft fornemmelsen af, at det fra Ritts side handlede mere om at samle magt under hende end at spare penge. Det, føler vi i et vist omfang, er bekræftet af undersøgelsen her,” siger Lars Dueholm.

Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti er villig til at gå hele vejen, hvis Koncernservice ikke kan levere resultater:

”Jo længere tid Koncernservice har eksisteret, jo mere skeptisk bliver jeg i forhold til konstruktionen. Grundlæggende stiller jeg mig meget tvivlende overfor, at de har opnået de effektiviseringer, som vi ønskede. Det var logisk, at man kunne spare penge på at samle nogle enheder, men hvis det viser sig at Koncernservice ikke er løsningen, så skal det nedlægges igen,” siger Carl Christian Ebbesen.

Høje priser

Socialborgmester Mikkel Warming (EL) peger på, at det er markedstankegangen i effektiviseringen, der er problemet.

”Tanken om at samle enheden er fornuftig. Min bekymring er, at man har sagt, det skal fungere som et selskab og ikke som en service for kommunen. Koncernservice har fået at vide, at de skal levere en sum penge, og så leverer de dem ligegyldigt hvad – også hvis de skal hentes i forvaltningerne. Her kan man let sidde med den frygt, at de høje it-priser i virkeligheden er besparelser,” siger Mikkel Warming.

Politisk ordfører for SF Ayfer Baykal, peger også på priserne.

”Det er problematisk, at Koncernservice ikke kan dokumentere opnåede effektiviseringer. Det var ikke det, vi havde forventet. Det skal være mere gennemsigtigt. Meningen var at gøre tingene billigere, men i nogle forvaltninger er det blevet dyrere,” siger hun.

It

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet