Politikeres investeringer bør dømme dem ude på forhånd

Farumkommissionen anbefaler, at enhver økonomiske interesser i sager, der behandles, gør byrådspolitikere inhabile.

Anbefaling 2

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Har du aktier eller andre økonomiske interesser i en virksomhed, som bliver påvirket af en beslutning truffet i byrådet, så bør du som hovedregel regnes for inhabil. Uanset værdien af din investering.

Sådan lyder en konkret anbefaling fra Farumkommissionen til en regel, som kan være med til at forebygge en gentagelse af Farum-sagen.

Det er hensynet til at styrke tilliden til den offentlige forvaltning kombineret med hensynet til at have en simpel regel, der får kommissionen til sin anbefaling. Meget beskedne investeringer af symbolsk eller ideelt betonet karakter skal dog kunne undtages.

”Kommissionen finder… at enhver privatøkonomisk investering uanset størrelse i aktier, andele mv. principielt kan give anledning til tvivl om habiliteten i forbindelse med behandling og aførelse i sager, der direkte vedrører den virksomhed investeringen er foretaget i,” skriver kommissionen om baggrunden for sin anbefaling.

En svær gråzone

Lektor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing er enig i, at der kan være god grund til at genoverveje reglerne for byrådspolitikeres habilitet. Særligt med hensyn til økonomiske interesser.

”Anbefalingen lyder i udgangspunktet meget fornuftig. For det er lidt af en gråzone det her,” siger Sten Bønsing.

Han mener dog, at man skal passe på med at indføre for simple og firkantede regler, da det er vigtigt for demokratiet, at byrådspolitikere har vide muligheder for at udføre deres borgerlige ombud.

”Kommunalbestyrelsesmedlemmer er jo ikke fuldtidspolitikere og har derfor per definition også et andet liv ved siden af. Og det kan jo blive et problem, hvis man laver reglerne for strenge og så risikerer, at der er nogle lokalt engagerede personer, som ikke længere ønsker at stille op til byrådet,” siger Sten Bønsing.

Samtidig advarer han mod at skyde gråspurve med kanoner. Der kan ofte være meget langt fra konkrete investeringer til direkte økonomiske interesser i en sag. Og så er det vigtigt, at man ikke laver regler, som dømmer alt for mange politikere ude.

Åbenhed afgørende

Sten Bønsing mener, at man kan overveje en model, hvor politikerne åbent lægger deres økonomiske interesser frem, når byrådet skal tage stilling i en sag.  Så kan det kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget, uden at politikeren nødvendigvis frakendes sit demokratiske mandat.

Farumkommissionen gør sig lignende overvejelser.

”Det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem bør derfor efter kommissionens opfattelse altid underrette kommunalbestyrelsen om sådanne investeringer med henblik på kommunalbestyrelsens afgørelse af habilitetsspørgsmålet.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet