PLO om nyt akutsystem: Der bliver kaos

De Praktiserende Lægers Organisation frygter for patienterne, når det fra nytår bliver sygeplejersker, der skal tage vagtlægetelefonen i Region Hovedstaden. Ingen grund til bekymring, mener regionen

Vagtlægeskift

Af Morten Munkholm | [email protected]

Når klokken slår tolv og danskerne hopper ind i det nye år, vil vagtlægerne samtidig forlade deres plads i Region Hovedstaden og overlade den til en række sygeplejersker, der fremover skal tage sig af opkald fra de akut syge, der ikke er syge nok til at ringe 112.

Og det vil skabe kaotiske tilstande, frygter de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der her 50 dage før det nye akutsystem skal sættes i værk, fortsat står i strid opposition til at omlægge lægevagten.

- Der er fortsat rigtig mange uløste ting, som gør os svært bekymrede, fortæller formand for PLO-Hovedstaden, Birgitte Alling Møller.

Det største problem ser hun i, at der hidtil ikke har været ansat sygeplejersker til at tage sig af vagtlægeordningen i Region Hovedstaden, hvilket vil sige, at en række nyansatte sygeplejersker skal tage over, hvor lægerne slipper.

- De er jo hverken uddannet til at stille diagnoser eller igangsætte behandling, så vi er bange for, at de vil overse alvorligt syge patienter, siger Birgitte Alling Møller, der har svært ved at tro på, at det seks ugers forløb, de får inden, er nok til at tage over den 1. januar.

 

Samme kvalitet som lægeordning

I fredags holdt Region Hovedstaden pressebriefing om deres nye akutsystem med telefonnummeret 1813. Her fortalte de, at 40 ud af de 50 nyansatte sygeplejersker indtil videre er på plads, og at der fortsat vil være læger med til at vurdere på opkaldende fra de syge borgere.

Alligevel mener PLO-Hovedstaden, at udskiftningen af vagtlægeordningen vil betyde flere henviste patienter i de i forvejen fyldte akutmodtagelser.

- Regionen har regnet med, at sygeplejerskerne vil visitere patienterne fuldstændig lige så effektivt som lægerne, men vi ved fra en hollandsk undersøgelse, at det gør de ikke, siger Birgitte Alling Møller, som også peger på, at det hollandske system gjorde det sværere at komme igennem på akutlinjen.

- En anden risiko er, at der bliver meget lang ventetid ved telefonen, fordi vi ved, at sygeplejerskerne vil komme til at bruge tre gange så lang tid på patienten, fordi hun ikke er fagligt rustet til opgaven, siger hun.

 

Region H: Det skal nok gå godt

Hos Region Hovedstaden er de opmærksomme på udfordringerne med det nye akutsystem, men de mener bestemt ikke, det vil give anledning til kaotiske tilstande. Sygeplejerskerne vil nemlig være godt rustet til opgaven, forsikrer koncerndirektør Svend Hartling.

- Vi har ingen grund til at tro, at de skulle være dårligere til at visitere end lægerne, siger han og lægger vægt på, at der fra første færd vil være fokus på, hvordan opgaven bliver løst.

- Vi lægger ikke skjul på, at der kan ske fejl i vores nye system. Det kan der i alle systemer. Men det skal vi selvfølgelig lære af og blive bedre til at sørge for ikke sker, siger Svend Hartling.

Også direktøren for regionens præhospitale virksomhed, Freddy Lippert, mener, at kaosscenariet er overdrevet.

- Det var den nogenlunde samme problematik, der blev nævnt, da 112 blev omlagt, og der må vi bare sige, at der skete ingen ting i den retning, siger han.

Men hos PLO-Hovedstaden kan de slet ikke forstå den sammenligning.

- Det er en helt anden opgave. På 112 gik man jo fra en ikke-sundhedsuddannet person, der tog telefonen, til en sygeplejerske. Her går vi fra en uddannet læge til en sygeplejerske. Det er en omvendt problematik, siger Birgitte Alling Møller.

Først i slutningen af sidste uge blev Foreningen af Speciallæger (FAS) og Region Hovedstaden enige om en overenskomst for de nye akutlæger.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet