Planlægning skal ikke blive smagsdommeri

Al planlægning er ikke politik, og planlæggerne skal blive mere skarpe på at skelne mellem faglighed og politik

BYPLANMØDE I SVENDBORG

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Både politikere og embedsmænd har deres daglige gang på landets rådhuse. Men embedsmand kan godt blive bedre til at skille politik og faglighed ad.  

- Jeg synes ikke, at vi altid er så skarpe på den skelnen. Vi kan tit kan have en diskussion, hvor vi går ekstremt tæt på noget, som nogen ville kalde smagsdommeri, og hvor vi i hvert fald så må erkende, hvornår vi bevæger os ind i det politiske rum, sagde Anne Skovbo, som er direktør i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. 

På det 62. Danske Byplanmøde i går gav Anne Skovbo et bud på forskellige dogmer inden for planlægningen. 

En af hendes kæpheste er, at planlægningen også har en ren faglig side, og derfor bryder hun sig ikke om formuleringen: Al planlægning er politik.

- Der er jo også noget i vores faglighed, som er en faglighed. Så alt inden for planfagligheden er ikke politik. Og den grænse tror jeg, at vi skal være tydeligere på.

Plads til uenigheder
Lige som Anne Skovbo mener, at de forskellige fagligheder inden for det planfaglige felt har hver deres rolle, mener hun også, at det er vigtigt, at embedsværket tydeligt giver rum for politisk uenighed.

- Vi skal bruge vores planfaglighed til at se, hvornår der er plads til uenighederne, sagde hun og fortalte, at i forbindelse med højhusdebatten i København var planlæggerne klar over, at der på politisk niveau ville være stor uenighed, lige så vel som på embedsmandsniveau, hvor der også var mange forskellige faglige synspunkter i spil.

- Her måtte vi bringe vores faglighed i spil på en måde, der var meget følsom. Men som embedsværk skulle vi også respektere, hvornår grænsen gik for, hvad der var ovre i det politiske rum: Det sted, hvor de skulle have lov til at sige, hvad de syntes var politisk rigtigt eller forkert, sagde Anne Skovbo.

Vigtig treenighed
Og det er ikke kun i embedsmændenes interesse at være præcise i forhold til egne roller: Den grænsedragning er også vigtig for politikerne at forså, når der for eksempel skal laves processer med borgerinddragelse.

- Hvis vi ikke ved, hvor grænsen går, så kan man som embedsmand sidde til et borgermøde og føle, at man er blevet sendt i byen med nogle politiske budskaber, som man ikke skal sidde der med. Det skal politikerne, og derfor skal de også være klar over, hvad der er politiske beslutninger, hvad der er embedsværkets rolle, og hvad der er borgernes rolle. Den treenighed er meget vigtig. 

 

Byplanmødet i Svendborg
På dagen, hvor regeringen kom med et nyt planlovforslag, afholdt Dansk Byplan Laboratorium det 62. Byplanmøde. Et af de erklærede mål med regeringens forslag til en ny planlov er at stoppe affolkningen og måske endda skabe vækst i yderområderne.
På Byplanmødet var de centrale spørgsmål, hvordan man sikrer vækst og velfærd i en krisetid, og hvad det gode liv er. 
Over 500 byplanlæggere, arkitekter og politikere fra hele landet var samlet i Svendborg Idrætscenter for at diskutere i forbindelse med det 62. Danske Byplanmøde. 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet