Planer for digital selvbetjening

Første fase med digital selvbetjening er netop under opstart. De kommende år følger fase to, tre og fire

FAKTA

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I næste uge træder første bølge i kraft med indførelsen af digital selvbetjening på seks områder. Bla. EU-sygesikringskort, flyttemeddelelse og indskrivning i daginstitutioner.  Det er områder, hvor kommunikationen i høj grad allerede er digital.

December 2013 træder anden ’bølge’ i kraft. Her bliver der tale om 25 områder i alt, hvor de 13 er kommunale. Det gælder bla. ansøgninger om pas og kørekort samt hjælpemidler.

December 2014 iværksættes tredje bølge og december 2015 følger fjerde bølge. Her er der særligt mange statslige områder og områder for Udbetaling Danmark, men også en række kommunale. Flere punkter kan blive tilføjet senere.

Samlet set er der tale om 63 områder (her af 27 statslige, 26 kommunal og 10 for Udbetaling Danmark), hvor der skal etableres digitale selvbetjeningsløsninger.

Målet er at nå en digitaliseringsgrad på 84 pct. for områderne under et og en samlet besparelse på 900 mio. kr., når effekten af de fire bølger slår fuldt igennem i 2017. Her af omkring 500 mio. kr. i kommunerne.

De 63 områder vedrører kun den ’indgående’ kommunikation fra borger til myndighed. Herudover er der et spor med fokus på den ’udgående’ kommunikation. Digitaliseringsstyrelsen forventer at kunne præsentere en samlet køreplan for stat og kommuner inden nytår.

80 pct. af hvad?
Populært omtales digitaliserings strategiens ambition som, at 80 pct. af al kommunikation mellem borgerne og det offentlige skal foregå digitalt i 2015.

Den konkrete udmøntning lægger imidlertid vægt på, at der bliver tale om 80 pct. af ’al relevant kommunikation’. Det vil sige 80 pct. af kommunikationen på nøje udvalgte områder.

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 benytter da også et graduerende sprogbrug, når ambitioner omtales. Her lyder det på, at ’op mod’ 80 pct. af kommunikationen skal gøres digitalt.

Kilde: KL, Digitaliseringsstyrelsen, Boston Consulting Group

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet