Pihl & Søn går konkurs

Efter længere tids redningsforsøg går entreprenørgiganten konkurs, da det ikke er lykkedes at finde en finansiel løsning, der kan sikre driften

Af Redaktionen | [email protected]

Af årsrapporten for 2012 fremgik det, at de væsentligste årsager til Pihl's økonomiske problemer var en alt for kraftig ekspansion både i udlandet og i Danmark gennem en årrække, indtægtsførsel af store krav over for tredjemand og ikke hensatte efterarbejder på afsluttede projekter.

Ekspansionen skete uden at der var en tilstrækkelig balance i kontraktsvilkårene og uden i tilstrækkelig grad at verificere de udenlandske kunders og underentreprenørers bonitet og uden at sikre, at kvaliteten af processerne og de risikostyringsmæssige systemer var tilstrækkelig til at understøtte det stigende aktivitetsniveau. Det oplyser virksomheden bl.a. i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen har i samarbejde med de væsentligste finansielle kreditorer arbejdet på at etablere rammerne for en ny re-kapitalisering, der kunne sikre virksomhedens fremtid, men søndag den 25. august blev det klart, at det ikke ville være muligt at finde en løsning, der sikrede virksomhedens fortsatte drift.

Pihl & Søn er en af giganterne i dansk byggeri og står bag byggeriet af prestigeprojekter som Storebæltsbroen, Operaen, Skuespilhuset, moderniseringen og udvidelsen af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

lcl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet