PET: Valgår øger politisk vold

Når politikerne skal på genvalg øges samtidig risikoen for politisk motive rede trusler og chikanerier, konkluderer Politiets Efterretningstjeneste.

Overgreb

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Dødstrusler, hagekors på en valgplakat og knytnæveslag i ansigtet er blandt eksemplerne på politisk motiverede hadforbrydelser i 2011.

Det viser den seneste opgørelse over kriminelle forhold med ekstremistisk baggrund fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) offentliggjort i år.

I alt 78 tilfælde er registreret som politisk motiverede forbrydelser, og det er det højeste antal i de tre år, hvor PET har lavet denne statistik. Samtidig hæfter PET sig ved, at de politiske motiver i 2011 står for 40 procent af alle ekstremistiske forhold mod 27 procent året før.

- Der er således tale om en markant stigning i antallet af politisk motiverede forhold fra 2010 til 2011, hvilket kan skyldes, at der i 2011 blev afholdt folketingsvalg, og at der – som ved valget til Europa-Parlamentet og kommunalvalget i 2009 – kan konstateres et forøget antal politisk motiverede forhold i forbindelse med valghandlinger, skriver PET.

Efterretningstjenesten ønsker ikke at udtale sig om rapporten, men ovre på den anden side af Sundet gør man sig de samme tanker.

- Vi tror, at valg får folk til i højere grad at udføre de her ting, og i 2015 vil vi faktisk lave en undersøgelse, hvor vi vil spørge til chikanerier og andet i 2014, som er valgår for både parlament, kommuner og regioner. Vi tror, at vi vil se en større udsathed, selvom vi selvfølgelig ikke ved det endnu, siger forsker Sanna Wallin fra Brå, Brottsförebyggande Rådet i Sverige, der af regeringen har fået til opgave at undersøge vold mod politikere.

Brå har allerede undersøgt politikernes udsathed i 2011, og her svarede særlig medlemmer af yderfløjspartierne, at de knytter ubehagelige episoder sammen med politiske aktiviteter som vælgermøder og valgkampe.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet