Pensionskasser skal med-finansiere grøn omstilling

OPP-samarbejder med private kapitalfonde vil kunne sætte turbo på vej mod et grønt og bæredygtigt samfund, mener DONG Energys forhenværende direktør

POLITISK FORUM 2013

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Som tredje mand på talerstolen til Politisk Forum 2013 for Teknik og Miljø satte formand for Offshore Center Denmark og Copenhagen Clean Tech Cluster - og forhenværende direktør i DONG Energy - Anders Eldrup fokus på det uudnyttede potentiale, der er i samarbejder mellem offentlige instanser og private pensionskasser.

Anders Eldrup har fået til opgave af de store danske pensionskasser at lave en rapport, som kommer om 14 dage - om OPP-mulighederne for at bruge pensionspenge i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsarbejder.

- Det er jo ikke noget, vi har gjort meget ud af i Danmark. Jeg tror, at vi skal tænke mere over den mulighed i fremtiden, sagde Anders Eldrup.

Mens banksektoren for tiden er noget trængt, så har Danmark meget store kapitalansamlinger i de danske pensionskasser. Mere end 3000 mia. kr., hvilket er næsten lige så meget som i den norske oliefond.

- Hvis man kunne få enderne til at mødes og finde metoder, sådan at en del af de investeringer i omstillingen af vores samfund til fremtidens mere grønne og bæredygtige samfund kunne finansieres i et samspil mellem den offentlige og den private sektor - her forstået som pensionskasserne - i OPP-samarbejder, så tror jeg, at det kunne være med til at skaffe den nødvendige kapital og få udviklet nye løsningstyper, som offentlig og privat foretagsomhed kan gøre i fællesskab, sagde Anders Eldrup.

- Så jeg vil opfordre regeringen i særdeleshed, men også kommuner og regioner til at overveje - endnu mere end de allerede har gjort - de muligheder der er for at sætte turbo på omstillingen ved at inddrage fx midler fra pensionskasser i OPP-samarbejder af den ene eller anden art.

- Det er ikke fordi det er nemt. Men det er muligt - og det er i hvert fald nødvendigt.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet