PDA’ers potentiale blev oversolgt

Optimismen var stor fra start, men indførelse af PDA’er i hjemmeplejen har ikke ført til de forventede frigivelse af hænder. Kommunerne er meget splittede i deres syn på de håndholdte computere.

Hjemmeplejen

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Effektivisering var et meget højt punkt på regeringens salgstale for at indføre PDA’er i hjemmeplejen. Langtfra alle kommuner har dog været begejstrede for den håndholdte computer. Morsø besluttede sidste år helt at skrotte PDA’erne og igen udstyre medarbejderne med en mobiltelefon.

”Årsagen er, at det røver mere tid, end det giver,” fortæller formand for det sociale udvalg Anton Toft (S). Det samme har man gjort i Frederikshavn, samt i Kolding for så vidt angår 370 af medarbejderne.

Efter et pilotprojekt med seks kommuner i 2004 blev effektiviseringspotentialet ellers vurderet til en sådan størrelse, at investeringen kunne tilbagebetales inden for et år, viser en evaluering lavet efter opdrag fra Socialministeriet. Med reference til resultaterne i pilotprojektet anslog Rambøll Management i 2007, at tidsforbruget på administrative opgaver kan reduceres med, hvad der svarer til 2.500-3.000 fuldtidsstillinger, hvis investeringerne i mobilteknologi udbredes til alle kommuner.

Mangler resultater

Men de mange lovprisninger har ikke holdt stik, siger adjunkt Jeppe Agger Nielsen fra Aalborg Universitet, der har skrevet en ph.d. om emnet.

”Jeg vil i hvert fald godt påstå, at det er blevet oversolgt en del i nogle af de tidligere optimistiske udsagn omkring arbejdskraftbesparelser i forhold til, hvad mobilteknologien i dette tilfælde har vist i praksis,” siger Jeppe Agger Nielsen, der dog vil vente et par år med at foretage den endelige slutvurdering.

Formålet med PDA’erne kan også være et andet.

”Det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan få noget ud af de her teknologier, men det er ikke sikkert, at det netop er mobilteknologi, der skal være det store vidundermiddel som redskab til effektivisering,” siger han.

FOA Århus har ligefrem foreslået afskaffelse af PDA’er som led i et foreslået sparekatalog til Aarhus Kommune i november 2010. Fagforeningen oplever, at PDA’erne bliver brugt som et redskab til minuttyranniplaner, men det er ikke den eneste årsag.

”Så bruger man dem også til at lave kørelister, men de kan faktisk være meget svære at overskue på sådan en PDA-udskrift, og det tager rigtig lang tid at logge på og af dem. Derfor er de tidsrøvere af karakter,” siger formand Kirsten Normann Andersen, der fortæller, at det tager op til tre minutter at logge på.

Stadig uundværlige

Udviklingen for PDA er ellers gået stærkt i hjemmeplejen. I 2004 havde otte kommuner brugt teknologien. I 2008 var tallet oppe på mellem 85 og 90, viser en dataindsamling fra Jeppe Agger Nielsen. Årsagen til den hurtige udbredelse er en puljeordning, hvorfra kommunerne har kunnet søge midler til at implementere PDA’erne. Nu skal kommunerne selv betale for gen­anskaffelsen.

”Det vi ser i 2009 er, at enkelte kommuner vælger at gå lidt den anden vej og sådan set afskaffer de her PDA’er igen. Men det er endnu vanskeligt at sige, om der er tale om en mere generel tendens,” siger Jeppe Agger Nielsen.

Mange kommuner finder da også PDA’erne uundværlige i dag og erfarer, at de har bidraget til en mere effektiv arbejdsdag. Heriblandt Sønderborg og Hjørring. Tre studerende har i et speciale fra Aalborg Universitet undersøgt, hvorfor oplevelserne med PDA’erne har ført til to vidt forskellige udfald i nabokommunerne Hjørring og Frederikshavn.

”I Frederikshavn er det som om, at puljeordningen bliver lidt en sovepude i den forstand, at man måske mest af alt søger de her penge hjem, fordi man kan få de her penge. Det bliver sådan lidt et ’kan’-projekt. I Hjørring er der lidt mere ledelsestyngde bag, og det bliver mere et ’skal’-projekt,” fortæller Jeppe Agger Nielsen, der har været vejleder på specialet.

Bedre dokumentation

Stor ledelsesmæssig bevågenhed blev da også slået fast som alfa og omega i forhold til at opnå effektiviseringer i evalueringen af det oprindelige pilotprojekt. 

I dag kan hjemmeplejen ikke leve uden PDA’erne i Hjørring, fortæller Inge Merete Holm, distriktsleder i Ældreområde Øst. Selv om der ikke direkte er fundet besparelser i form af behov for færre hænder, så har kommunen i stedet opnået bedre kvalitet i dokumentationen, mere kvalitet i den interne kommunikation og i det hele taget en mere effektiv arbejdsgang, oplever Inge Merete Holm.

Det er desværre ikke lykkedes at få en kommentar fra Frederikshavn.

 

Specialet fra Aalborg Universitet er skrevet af Keld Rasmussen, Karsten Sommer og Katrine Hasager fra Politik og Administration ved Aalborg Universitet. Specialet er netop afsluttet med titlen ’PDA på toppen – en analyse af Hjørring og Frederikshavn kommuners PDA-indsatser i den kommunale hjemmepleje’.

 

It

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet