PCB-renovering koster flere hundrede millioner

Regningen for renovering af 295 PCB-forurenede lejligheder i Furesø bliver på op mod 200 millioner kroner. Også i Brøndby er en storstilet oprydningsopgave på vej.

Gift

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det har vist sig at blive en dyr omgang at boligselskabet KAB for et par år siden besluttede sig for at undersøge alle sine boliger for PCB-forurening. Små 300 lejligheder i de såkaldte Birkhøjterrasser i Farum Midtpunkt viste sig at være ramt. Nu har KAB netop afleveret en redegørelse til Furesø Kommune om, hvordan man har tænkt sig at få nedbragt forureningen. Her fremgår det, at regningen forventes at lande på op mod 200 millioner kroner. 

”Det er nødvendigt med en gennemgribende renovering,” siger KAB’s tekniske chef Torben Trampe. Han er glad for at have fået et forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om finansiering af renoveringen.

Nu skal Furesø Kommune som tilsynsmyndighed tage stilling til, om KAB’s plan kan sikre, at PCB-niveauet kommer ned under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. De værst forurenede lejligheder havde op mod 50 gange mere gift i luften end styrelsen ­aktionsgrænser, hvilket ifølge Ingeniøren er nogle af de højeste mængder PCB i indeluften, der er målt i Europa.

”Der findes hverken fra statens eller andre sider noget materiale om, hvordan man skal håndtere det her. Så vi har måttet navigere i fællesskab med KAB ud fra den begrænsede viden, der findes på området. Nu skal vi vende KAB’s redegørelse med eksperter og lave en høring, før vi kan godkende planen,” siger Niels Thygesen, direktør for By, Erhverv og Natur i ­Furesø. Han forventer, at kommunens godkendelse vil tage to til tre måneder. 

Måske spildte penge

KAB forventer ikke, at renoveringen kan bringe PCB-koncentrationen ned under Sundhedsstyrelsens aktions-værdier med det samme. Det skyldes, at forureningen igennem årene har spredt sig til resten af materialerne i lejligheden. 

”Problemet er, at vi kan komme i en situation, hvor vi har brugt flere hundrede millioner på renoveringen, uden at vi kommer helt ned under Sundhedsstyrelsens værdier. Og hvad skal der så ske, skal vi så til at rive husene ned,” siger Torben Trampe.

Han efterlyser derfor viden om, hvilken påvirkning PCB-forureningen har for mennesker, der bor og arbejder i en bygning med PCB.

”Vi har argumenteret for, at aktionsværdierne måske er sat for lavt. Især fordi de let kommer til at virke som grænseværdier. Men der er ingen, der ved det. De kan lige så godt være for høje,” siger Torben Trampe.

Brøndby i gang

Niels Thygesen fra Furesø Kommune mener, at KAB’s erfaringer med PCB’en kan komme både kommuner og boligejere over hele landet til gavn. Men han efterlyser en mere systematisk indsats fra statens side.

”Det, der mangler, er, at der laves en undersøgelse af, hvor der findes PCB i bygninger. Udover at man kan sige, at PCB blev brugt inden for en bestemt årrække, så aner vi ikke om det er 500, 1.000 eller 100.000 bygninger, det drejer sig om,” siger Niels Thygesen.

For nylig opdagede boligselskabet DAB PCB-forurening i 8 lejligheder i Rheumpark ved Brøndby Strand. Rheumpark er to højhuse med 469 lejligheder, som DAB administrerer. Herudover administrerer Bo-Vest og PAB ligenende højhuse, som Brøndby Kommune har bedt boligselskaberne om at undersøge.

”Vi synes, at vi som ansvarlig kommune skal sige til boligselskaberne, at det her skal undersøges,” formanden for Brøndbys teknik- og miljøudvalg, Vagn Kjær-Hansen (SF).

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet