Pauvert udvalg af digitale læremidler

Kommunerne kan med statsstøtte købe digitale læremidler for 100 mio. kr. i 2012. Men aktuelt er der kun 16 danske produkter at vælge mellem.

FOLKESKOLEN

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringen har afsæt 50 mio. kr. til at støtte kommunale indkøb af digitale læremidler. Men ind til videre er der kun 36 produkter, der passerer gennem det nåleøje, regeingen netop har opstillet for, hvad pengene kan bruges på i 2012. Her af er de 20 på engelsk og to er gratis.

Ministeriet for Børn og Undervisning offentliggjorde onsdag vejledningen for, hvilke digitale læremidler kommunerne kan købe med støtte fra staten i 2012. Her fremgår det, at materialet både skal være online og interaktivt og at det skal kunne bruges i grundskolen inden for fagene dansk, engelsk, matematik eller naturfag.

Kommunerne skal finansiere halvdelen af indkøbet, så ialt lægges der op til, at der inden årets udgang skal være købt digitale læremidler for 100 mio. kr., som lever op til disse kriterier. Alt det materiale kommunerne kan få tilskud til findes på sitet Materialeportalen.dk, som hører under Uni-C, en styrelse i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Søger man på Materialeportalen er der imidlertid kun 36 ud af de 15.507 produkter, der er målrettet grundskolen, som matcher kriterierne i ministeriets vejledning. Her af er de 20 på engelsk og to er gratis. Så aktuelt er der kun 14 danske produkter, som kommunerne kan købe for de mange millioner kroner.

Større udvalg på vej
Det smalle udbud er imidlertid ikke noget, der kan få socialdemokraternes it- og teleordfører Trine Bramsen til at hidse sig op.

- Det er op til et udvalg nedsat af KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning at prioritere, hvordan de her midler skal bruges bedst muligt. Og jeg har fuld tiltro til, at de kan løfte den opgave, siger Trine Bramsen.

Fra Ministeriet for Børn og Undervisning er budskabet da også, at de kommunale indkøbere godt kan forbedre sig på, at de får en betydeligt bredere palet af digitale læremidler at vælge mellem.

- Det er op til virksomhederne selv at få registret sig på de områder, hvor de mener, at deres produkt er relevant. Og vi forventer, at der vil komme et meget større udbud, når producenterne meget snart får fulgt op på om deres produkt også er rigtigt registreret,  siger Caroline Lillelund Lindved, chefkonsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Hun undestreger, at puljen på 50 mio. kr. også skal sætte gang i en udvikling, hvor ikke bare udbuddet, men også kvaliteten af læremidlerne løbende forbedres.

Ialt er der som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi afsat 500 mio. kr. fra 2012 til 2015 til at øge anvendelsen af it i folkeskolen.

 

Opdatering (22-06-2012 kl. 14.35):
Efter dk-it har været i kontakt med Ministeriet for Børn og Undervisning om det smalle udvalg på Materialeportalen er der kommet gang i opdateringen. På få timer fredag eftermiddag er udvalget vokset med adskillige procent.

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet