Pas på med at bygge i strandkanten

Det kan ende med våde fødder, hvis kommunerne ikke tænker sig godt om, før de bygger i kystnære områder. Det ændrede klima vil give flere stormfloder, så kassetænkning over klimavurdering duer ikke, siger flere eksperter. 

Tema: Stormflod

Af Mia Tang | [email protected]

Der er penge i at bygge tæt på vandet, for danskerne efterspørger havudsigt, og en lang række byer har i de senere år bygget masser af nye boliger ved havne og kyster. 

Den tendens kan dog vise sig at give store problemer, hvis prognoserne for stormfloder holder stik. Nogle modeller viser, at vandstanden i havet kan risikere at stige med op mod en meter i løbet af det næste århundrede. Holder prognoserne stik, vil store dele af landet stå under vand, hvis ikke der gribes effektivt ind. 

Uheldigt byggeboom 

"Der er brug for nye kriterier i kommuneplanlægningen, fordi det kan være en rigtig dårlig idé at bygge i lave områder ved vandet," siger Jonas Møller, specialkonsulent i Dansk Byggeri. 

"Vi har oplevet et byggeboom, hvor der er bygget uforholdsmæssigt meget alt for tæt på vandet. Et af eksemplerne er Ørestad på Amager," siger han og påpeger, at hele øen ligger så lavt, at det kan give problemer på længere sigt. 

Meget apropos samles verdens førende eksperter i december til klimatopmøde i København – som netop finder sted i Bella Center i udkanten af Ørestad. Sat på spidsen kunne det altså være et af de steder, som står under vand om en årrække. 

"Ja, det er jo ret ironisk," siger kystteknisk chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet. "Men jeg synes, det er meget passende, for det burde skabe awareness om problemet. Går man op på taget af Bella Center, kan man skue ud over det flade land og hovedstaden, og selv om klima tænkes ind i byplanlægningen, er der stadig tale om et klart risikoområde." 

Nye typer byggeri 

Per Sørensen har netop stået i spidsen for en konference om kystsikring. Budskabet til kommunerne er klart. De skal lave en ordentlig risikovurdering, hvis de vælger at bygge ved vandet, og de skal blive bedre til at tænke nyt. I udlandet er for eksempel byggerier på pæle eller stolper ikke usædvanligt, og måske er det netop sådan, fremtidens byggeri skal se ud, mener Per Sørensen.

Mange kommuner langs Vadehavet har haft store problemer med stormfloder, men nu har man på blandt andet Rømø tænkt nyt. Her er en række huse simpelthen bygget på betonstolper. 

"Andre steder kan det hjælpe at eftermontere vandtætte skodder på døre og vinduer, og vi ved, at man i en række pakhuse på havnen i Hamborg kun benytter underste etage til ting, der kan tåle vand," fortæller Per Sørensen. 

Diger og anlæg 

Andre kommuner bør efter Per Sørensens mening kunne forhindre, at vandet overhovedet når frem. Limfjordskommunerne har haft store problemer med stormfloder. Her har Løgstør nu opført en højvandsmur, som bremser en stor del af det vand, som tidligere stod op i gaderne. 

I en række andre kommuner vil der blive behov for at forstærke de eksisterende diger eller opføre nye. 

Som lovgivningen er nu, lander en væsentlig del af regningen hos private grundejere, som skal stifte et digelaug og være enige om, hvad der bør gøres. 

Mange mener dog, at staten bør være med til at finansiere langt flere kystprojekter. 

I forvejen gives der statsstøtte til Vadehavskommunerne, men hvis der også skal ydes statsstøtte til andre private og kommunale projekter, vil det kræve en lovændring, så dette er et politisk spørgsmål.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet