Partierne ruster sig til kommunalvalget

Forberedelserne til kommunalvalget i 2013 er i fuld gang. Enhedslisten satser på et lokalt gennembrud.

Valgkamp

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Knap er folketingsvalget overstået og den nye regering trukket i arbejdstøjet, før det næste valg dukker op over den politiske horisontlinje. Allerede nu er partierne ved at ruste sig til de 98 lokale kampe, som kommer til at stå ved kommunalvalget i november 2013.

Nogle vil bruge en stor fremgang på Christiansborg til at få bidt sig fast lokalt, andre søger revanche oven på et skidt folketingsvalg eller kæmper for blot at bevare status quo.

Enhedslisten havde om nogen fremgang ved folketingsvalget i september. Det skal nu omsættes til direkte indflydelse i landets kommuner, fortæller partiets kommunalordfører, Lars Dohn:

”Nu satser vi hårdt på, at 2013 bliver det store gennembrud for Enhedslisten som kommunalt parti. Vi er ved at ansætte en, der skal stå for den kampagne, og går allerede nu i gang med at forberedelserne,” siger han.

Lars Dohn vurderer, at fremgangen ved folketingsvalget godt kan slå bredt igennem lokalt, så partiet vil blive repræsenteret i store dele af landet.

”I hvert fald tror jeg ikke, at halvdelen af kommunerne er urealistisk,” siger Lars Dohn.

Det vil måske ikke betyde direkte indflydelse alle steder, men vil være med til at give partiet nogle flere talestole og lokale personlige profiler, som kan udbrede kendskabet til partiets politik, forklarer Lars Dohn.

Radikale fik også ganske betydelig fremgang ved valget i september. Og nu håber det nye regeringsparti på, at det også kan sikre partiet endnu større indflydelse i kommunerne.

”Vi har helt klart en ambi­tion om at udnytte det mo­mentum. Og vi er i gang med forberedelserne. Lige nu foregår det meste på kommuneniveau med at få opstillet kandidater. Vi vil så på landsforbundsplan arbejde for at understøtte de lokale valgkampe så godt som muligt,” siger Jakob Packert, der er kampagnemedarbejder for Radikale.

Konservativ revanche

For både det konservative og det socialistiske folkeparti havde valget i september et negativt fortegn. Konservative har da også blikket rettet stift mod 2013, hvor de ser deres næste chance for at vise partiets værd.

”Kommunalvalget bliver den næste styrkeprøve. Det er klart, at det er der, vi næste gang har muligheden for at revanchere os. Derfor har vi fuldt fokus på netop at være i bedst tænkelig form som parti op til den valgdag,” siger Konservatives kommunalordfører Mike Legarth.

Målsætningen er i første omgang at fastholde den repræsentation, partiet har lokalt, men selvfølgelig også gerne at udbygge den.

”Vi er fuldstændig bevidst om, at vi er i en situation, hvor vi skal have genrejst partiet og skal have skabt ny tillid og respekt omkring Det Konservative Folkeparti,” siger Mike Legarth. 

I SF er man ikke helt så eksplicit om, hvad man håber på at få ud af det kommende kommunalvalg. Men man er i gang med forberedelserne set i lyset af resultatet ved folketingsvalget.

”Vi er lige ved at starte op nu og samler op på de lokale erfaringer fra folketingsvalget. Her var de lokale politikere jo også meget aktive. Efter jul begynder vi så for alvor på den egentlige planlægning frem mod valget 2013,” siger SF’s landssekretær, Turid Leiervoll.

Forsigtige analyser

De to store borgmesterpartier er også i fuld gang med de indledende forberedelser til den næste store styrkeprøve. Venstres gode valg har givet grund til optimisme, selv om regeringsmagten gik tabt. 

”Vi er i fuld gang. Men tingene kommer i forskellige faser, og nu er det de indled­ende øvelser med opstilling af de lokale kandidater, det handler om. Tilrettelæggelsen af kampagnen er også ­noget, vi går i gang med nu, mens det egentlige politiske først kommer på lidt senere,” siger Venstres kommunal­politiske sekretær, Kirsten Munch Andersen.

Hun er dog forsigtig med at tolke for meget på resultaterne fra folketingsvalget, når der skal sættes ambitioner for de lokale valgkampe.

”Der er jo ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem de landsdækkende tendenser og de lokale dynamikker. Og vi arbejder jo meget decentralt, hvor det i høj grad er op til de lokale kandidater at sætte dagsordenen  og bestemme, hvilke arrangementer der skal laves,” siger Kirsten Munch Andersen.

 Professor og valgforsker Søren Risbjerg Thomsen fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem valgresultater til folketingsvalg og kommunalvalg, og hans konklusion er, at de landsdækkende tendenser slår igennem med halv kraft lokalt.

Det stemmer nogenlunde overens med Socialdemokraternes partisekretær Lars Midtibys erfaringer. Men også her er man forsigtig med at lave en alt for direkte kobling.

”Forberedelserne til kommunalvalget er i gang, men det er ikke oppe i højeste gear endnu. Og vi har i den sammenhæng ikke analyseret så meget på resultaterne fra folketingsvalget, for erfaringsmæssigt er der en meget stor forskel på lokale og folketingsresultater. Men vi arbejder med forskellige analyser og ser på, hvor det er, vi skal sætte særligt ind, og om der er nogle kommuner, hvor der er et helt særligt potentiale,” siger Lars Midtiby.

Kommunalt gennembrud

Dansk Folkeparti ser kommunalvalget i 2009 som sit helt store lokale gennembrud. Her nåede partiet repræsentation i næsten alle kommunalbestyrelser i landet. Og forberedelserne til de næste lokalvalg tager i højere grad udgangspunkt i resultatet fra 2009 end ved folketingsvalget i september.

”Allerede sidste år besluttede vi, at det store mandtal, vi havde fået ude i byrådene, skulle bruges fremadrettet. Især de steder, hvor vi har flere medlemmer, er der udgangspunkt for at bygge mere op. Derfor har vi også været meget opmærksomme på at styrke vidensdelingen fra Christiansborg og ud lokalt,” siger Dansk Folkepartis pressechef, Søren Søndergaard.

Blandt andet er der ansat en konsulent, som med udgangspunkt i Jylland rejser rundt til lokalforeninger for at sikre vidensdeling.

Partiet har siden 1997 arbejdet målrettet på også at blive kommunalt forankret. Og Søren Søndergaard kan godt forstå, hvis Enhedslisten og Liberal Alliance nu står med samme ambitioner, som DF gjorde for ti år siden. Men det har været et langstrakt arbejde, hvor synlighed på nationalt plan ikke i sig selv har været nok. 

”Uden en solid national platform, så har man det jo virkeligt svært. Men jeg køber ikke tanken om, at man bare lige sådan kan omsætte en succes ved et folketingsvalg til et kommunalvalg,” siger Søren Søndergaard. 

 

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet