Parkursus kan hjælpe kommunekassen

Kommunerne kan spare penge ved at forebygge skilsmisser og de afledte udgifter deraf gennem konflikthåndteringskurser, vurderer sundhedsplejersker.

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Flere kommuner tilbyder såkaldte Prep-kurser til forældre, der grundet stress, jag og dagligdagens udfordringer er endt i konflikter, der truer parforholdets fremtid.

Erfaringerne med Prep-kurserne, der er en blanding af kommunikative øvelser og konflikthåndtering, er så gode, at sundhedsplejerske Birthe Nedergaard fra Egedal kommune mener, at kurserne bør udbredes til førstegangsforældre i hele landet. I eksempelvis Norge kan alle vordende forældre til barn nummer ét komme på et Prep-kursus.

- Det ville være rigtig godt med en lignende ordning i Danmark. Man kan godt forberede sig på at der kommer en baby, men problemerne begynder først rigtig, når barnet er kommet til verden, siger Birthe Nedergaard.

I Egedal er der en egenbetaling på 600 kroner for et Prep-kursus, som består af 15 timers undervisning og øvelser over to dage. Gennem det seneste år har 12 par været gennem forløbet.

 

Pengene værd

I Ringkøbing-Skjern kommune er Prep-kurset gratis. Her uddanner man i øjeblikket flere sundhedsplejerske til at forestå kurserne.

I både Egedal og Ringkøbing-Skjern reklameres der for kurset gennem kommunernes forskellige led og institutioner, mens sundhedsplejerskerne også opfordrer par til at deltage i forløbet.

- Tit er den ene part motiveret, mens den anden skal slæbes med på kurset. Men ofte er det faktisk den modvillige part, som ender med at få mest ud af forløbet, siger Hanne Simonsen, sundhedsplejerske og koordinator for Prep-gruppen i Ringkøbing-Skjern.

Hun ser også gerne kurset bredt ud til alle kommuner:

- Man får så meget for så få penge. Menneskeligt og økonomisk får kommunen rigtigt meget ud af forløbet. Det her er meget billigere end for eksempel parterapi, siger Hanne Simonsen.

 

Ministeriet undersøger

Socialministeriet støtter gennem satspuljemidlerne et forsøg ved Center for Familieudvikling, hvor 360 par årligt sendes på et Prep-kursus med tilskud. I øjeblikket bearbejder centret i samarbejde med den norske psykologiprofessor Frode Thuen resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt de foreløbige kursusdeltagere.

Frederik Beyer, informationsmedarbejder ved Center for Familieudvikling fortæller, at 72 procent ud af 500 kursusdeltagere siger, at konfliktniveauet i deres forhold er blevet mindsket efter Prep-forløbet.

- En stor del engagerer sig mere i deres parforhold efter kurset og oplever en større tilfredshed med parrelationen såvel som forbedringer i deres generelle psykiske trivsel, siger han.

Når den samlede bedømmelse af Prep-kurset foreligger, skal der fra politisk hånd tages stilling til, om kurserne skal udbredes i større omfang.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet