Overvægtige voksne overlades til sig selv

Lidt over halvdelen af kommunerne har tilbud til overvægtige voksne, viser gennemgang. Det er alt for få, lyder kritikken

Fedme

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Voksne med lidt for mange deller på sidebenene kan få hjælp til at behandle deres overvægt i 55 af kommunerne. Det viser en gennemgang af kommunernes forebyggelsestilbud på sundhed.dk fra KL.

Dermed må alt for mange overvægtige klare sig selv, mener professor i klinisk ernæring ved Aarhus Universitet.

- Jeg mener, alle kommuner skal have et tilbud med henblik på at få råd og opbakning omkring en bedre livsstil. Det mener jeg sådan set også ligger i sundhedsloven omkring forebyggelse, siger Bjørn Richelsen, der har siddet med i en arbejdsgruppe, nedsat i juni 2011, der skulle se på den ikke-kirurgiske behandling af overvægt og fedme.

V: For dårligt
KL’s gennemgang er lavet på opfordring fra sundhedsminister Astrid Krag (SF), efter at hun er blevet spurgt ind til emnet af Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg. Spørgsmålet blev stillet efter ønske fra Jane Heitmann, der er psykiatriordfører og medlem af sundheds- og forebyggelsesudvalget for Venstre.

- Når man kigger på, at kommunerne har ansvaret for forebyggelsen, og når man tager højde for, hvor meget behandling man kan spare ved at forebygge overvægt, også hos de voksne, så er det faktisk utroligt, at der ikke er flere kommuner, der har fået øjnene op for den mulighed, siger Jane Heitmann.

Mangler evidens
KL henviser i sin besvarelse til, at specifikke tilbud til overvægtige ikke er en lovbefalet opgave for kommunerne, samt at der er stor mangel på viden om, hvilke indsatser, der er effektive. Derfor mener KL heller ikke, at kommuner skal fokusere så meget på tilbud om behandling.

- Set i lyset af den manglende evidens for virkningsfulde indsatser, er det desuden KL’s holdning, at forebyggelse bør være hovedfokus i den kommunale indsats mod overvægt. For eksempel gennem rammeindsatser i dagtilbud og skoler, kantiner, aktiveringssteder, botilbud med videre, hvor kommunen kan påvirke udbuddet i en sund retning og have fokus på fysisk aktivitet, skriver KL.

Ingen garantier
Bjørn Richelsen mener dog, at denne indsats stadig bør stå sammen med et egentligt tilbud til overvægtige.

- Der er ingen garanti for tab i vægt. Det ved enhver, men jeg mener, at der skal være et tilbud til alle, der lider af svær overvægt med henblik på hjælp til bedring af livsstilen og forebyggelse af yderligere vægtstigning, hvilket har stor sundhedsmæssig betydning. I kommunalt regi bør man også forstå, at det handler om sundhedsfremme mere end blot vægttab, siger han. 

KL har ikke lavet en opgørelse for tilbud rettet mod børn og unge, men oplever, at kommunerne generelt har et stort fokus på dette område.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet