Over halvdelen af fjernvarmen er grøn

I 2035 er fjernvarmen 100 pct. baseret på vedvarende energi. Alene i 2011 voksede andelen af grøn fjernvarmeenergi til over 52 pct.

VARME

Af Redaktionen | [email protected]

Aldrig har fjernvarme været så grøn, som den er nu. 52,1 pct. af fjernvarmen er nemlig baseret på grøn energi, viser Energistyrelsen Energistatistik for 2011. i 2010 var tallet 47 pct.

Dermed vokser danskernes bidrag til at gøre det samlede energiforbrug helt fri af fossile brændsler. 1,6 mio. husstande, svarende til 62 pct., har i dag fjernvarme. 

-Vi kan se, at det nytter noget at tænke grønt. Både når det gælder miljøet, og når det gælder fjernvarmeregningerne, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

At fjernvarmeværkerne i større og større grad går over til vedvarende energi skyldes, at det er billigere at producere varme til folks radiatorer med biomasse og sol end eksempelvis naturgas.

Kunne være nået længere
I følge Dansk Fjernvarme kunne fjernvarmen være nået endnu længere, men regler og lovgivning om tilknytning af fjernvarmeværker til naturgas står i dag som stopklodser for udviklingen af grøn energi. Som loven er i dag, så er fjernvarmeværker med naturgas forhindret i at skifte over til et andet brændsel, mener Dansk Fjernvarme.

- Det undrer jo såre, når det nye energiforlig slår fast, at al el og opvarmning allerede om 22 år skal være baseret på vedvarende energi. 22 år er en meget kort tidshorisont for at omstille energiinfrastruktur. Derfor kan det jo ikke være rigtigt, at klager fra naturgasselskaberne kan standse omstillingen. Men sådan er praksis for øjeblikket, siger Kim Mortensen.

Solvarme producerer nu hvad der svarer til varmeforbruget i omkring 5000 husstande. et tal der er på vej mod en fordobling på grund af, at mange fjernvarmeselskaber netop nu bygger store solvarmeanlæg. I dag er der 30 anlæg med et samlet areal svarende til ca. 250.000 kvadratmeter. 

 

tsp

  

Fakta

Naturgas udgør 26,3 procent af brændselsforbruget til fjernvarme.

Dertil kommer, at omkring 400.000 husstande har individuelle naturgasfyr. Hovedparten af disse individuelle naturgasfyr forventes at skulle omlægges til fjernvarme.

Nogle af de teknologier, som vokser mest inden for vedvarende energi i fjernvarmen, er solvarme og biomasse.

I 2011 fik 15.838 flere husstande fjernvarme. Den gennemsnitlige pris for fjernvarme var 13.070 kroner for et såkaldt standardhus med et forbrug på 18,1 MWh om året.

I 2011 var sammensætningen: 52,1 % vedvarende energi m.m. (heraf ikke bionedbrydeligt affald 8,5 %, biomasse 41,8 % og øvrigt vedvarende energi 1,8 %), naturgas 26,3 %, kul 18,5 % og olie 3,0 %.

(Kilde: Energistyrelsen Energistatistik 2011)

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet