Outsourcing til udlandet er dansk fyord

Sammenlignet med andre nordiske lande er Danmark mest tilbageholdende over for outsourcing af it til udlandet, viser undersøgelse.

It

Af Sine Riis Lund | [email protected]

It-opgaver klares bedst på dansk jord. Sådan synes holdningen at være blandt offentlige chefer i Danmark. Deres kolleger i Norge, Finland og Sverige er derimod mere åbne over for at sende it-opgaver til udlandet.

Det viser en rundspørge om den offentlige sektors it-drift, som Analysefirmaet IDC har lavet blandt 630 chefer på forskellige niveauer i Norden undtagen Island.

”I Danmark er man gennemgående mindst interesseret i offshore sourcing,” konkluderer IDC i undersøgelsen, og slår fast, at Sverige er helt i front på dette felt. 

”Sverige er helt dominerende, når det gælder at lægge it-tjenester til leverandører udenlands. Programudvikling, testaktiviteter og helpdesk har 3-4 gange så stort omfang som de øvrige nordiske lande,” skriver IDC.

Mystikken skal fjernes

Professor Kim Normann Andersen fra Institut for IT-Ledelse, CBS, finder rundspørgens konklusioner interessante.

”De andre nordiske lande ser ud til at finde nye veje i deres digitaliseringer, mens troen på de gammelkendte kræfter synes at være større i Danmark end i hvert fald Sverige,” siger han.

Kim Normann Andersen mener, at omend man kan risikere at overfortolke data, kan oplysningerne bruges til refleksion over, om vi er gode nok til at anvende outsourcing til udlandet. Selve indholdet af driften, såsom registerdata, kan der dog være både gode politiske, etiske og juridiske årsager til ikke bare at outsource udenlands. Omvendt tror han ikke, at det er til at komme uden om outsourcing i form af eksempelvis cloud computing. 

”Rent teknisk er det mindre afgørende, om serveren står i Aalborg, Gentofte, Irland eller Letland, og på det tekniske felt går udviklingen i én og kun én retning, nemlig mod mere outsourcing. Derfor er der med blandt andet denne undersøgelse god grund til at få afmystificeret, hvad cloud computing og outsourcing handler om,” siger Kim Normann Andersen.

Danmark går med

I Sverige er det da også især inden for de seneste år, at udviklingen er sket, vurderer seniorrådgiver for den offentlige sektor i IDC, Nils Knutsson.

”Jeg har talt med mange folk i regering og kommuner, og hvis jeg kigger fem eller seks år tilbage, så var de meget negative over for offshoring, men nu er de nødt til det, fordi de må spare penge,” fortæller han.

Netop ud fra et effektiviseringssynspunkt mener vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen, at Danmark kan outsource mere til udlandet.

”Ja, det mener jeg da bestemt er værd at kigge nærmere på, og jeg tror også, at myndighederne her i den kommende periode vil begynde netop at kigge efter priser på driftsaftaler og off-shoring i forskellige forhold, herunder ved programmering,” siger Lars Frelle-Petersen, der slet ikke er i tvivl om, at netop denne udvikling vil forstærkes de kommende år. Blandt andet i form af mere cloud computing

 

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet