Den er helt gal, når Frederiksberg vil bruge penge fra trafiksikkerhedspulje til dyre parkeringspladser, mener Michael Vindfeldt (S) (billedet). Det kan ikke lade sige gøre på anden måde, så det er prisen, lyder modargumentet fra Simon Aggesen (K).
Foto: Polfoto
Den er helt gal, når Frederiksberg vil bruge penge fra trafiksikkerhedspulje til dyre parkeringspladser, mener Michael Vindfeldt (S) (billedet). Det kan ikke lade sige gøre på anden måde, så det er prisen, lyder modargumentet fra Simon Aggesen (K). Foto: Polfoto

Otte parkeringspladser for én million kroner

De borgerlige ønsker at redde otte parkeringspladser for én million kroner. Pengene kommer tilmed fra trafiksikkerhedspuljen, og det møder modstand i byrådet.

Trafikpolitik

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

De borgerlige partier på Frederiksberg vil ikke finde sig i, at der forsvinder otte parkeringspladser i forbindelse med et helleanlæg, som kommunens By- og Miljøudvalg har valgt at opføre. Derfor skal der nu afsættes en million af næste års trafiksikkerhedspulje til at genskabepladserne.

Michael Vindfeldt (S), der er medlem af udvalget, anerkender behovet for parkeringsplads, men ærgrer sig over, at pengene skal tages fra de bløde trafikanters sikkerhed.

- At give en million for otte parkeringspladser er fuldstændig rablende sindssygt. Og det er lige så sindssygt at bruge penge, der er øremærket til svage trafikanter, på at give bilisterne parkeringspladser, siger han og ærgrer sig over, at man næste år må lave færre projekter, der kommer de svage trafikanter til gode.

Budgettet til trafiksikkerhedspuljen er på fire millioner, så udgiften til de otte parkeringspladser reducerer midlerne med 25 procent. Og det er ifølge Michael Vindfeldt første gang, at penge fra den særlige pulje bruges til at forbedre parkeringsmulighederne. Forslaget er indstillet til behandling i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til det mandag 29. september. En af dem, der stemmer for, er LA’s Lars Berg Andersen.

- Udgangspunktet må være, at trafiksikkerhed ikke koster parkeringspladser. Der er hårdt brug for parkeringspladserne i det område, og når der er mulighed for at lave erstatningspladser, synes jeg helt klart, at man bør gøre det som en del af projektet, siger han, mens han undrer sig over, at pladserne er så dyre at etablere.

”At give én million for otte parkerings­pladser er fuldstændig rablende sindssygt.”

Men når der både skal flyttes kantsten og cykelsti, kommer anlægsarbejdet til at koste 125.000 per parkeringsplads. Og det skal der, når parkeringspladserne skal ligge tæt på dem, der sløjfes ved det helleanlæg, der skal forbedre trafiksikkerheden.

Bilister må ikke rammes

Prisen skræmmer ikke De Konservatives Simon Aggesen, der ser etableringen af erstatningspladser som en del af et samlet projekt med fokus på trafiksikkerhed. Det må ikke gå ud over bilisterne.

- Vi har et udgangspunkt om, at vi skaber parkeringspladser i umiddelbar nærhed som erstatning, når vi sløjfer andre, medmindre det er uforholdsmæssigt dyrt i forhold til behovet, siger Simon Aggesen, og derfor må man leve med, at de otte erstatningspladser koster én million, som Vej- og Parkafdelingen anslår.

- Vi er klar til at prioritere at bruge de penge på erstatningspladser, fordi der er et behov. Det kan ikke lade sig gøre på anden måde, så det er det, prisen er, siger Simon Aggesen, der kalder den socialdemokratiske modstand for ’politisk drilleri af værste skuffe’.

Det er ikke rimeligt at lave et projekt, der fjerner p-pladser, uden at indregne en udgift til at lave andre som erstatning, lyder argumentet fra Simon Aggesen. Michael Vindfeldt mener dog sagtens, at pengene kunne findes andre steder.

- Der er intet til hinder for, at man tager den her million af kassen, for der er stadig luft op til anlægsloftet, siger han.

Michael Vindfeldt ser dog alligevel positive sider ved de nye parkeringspladser.

- Det er rigtigt, at en parkeret bil er mindre farlig end en bil i fart, men det er en speciel og meget dyr måde at lave trafiksikkerhed på, siger han.

Det er et borgerligt flertal af Konservative, Liberal Alliance, Venstre og Radikale Venstre, der stemmer for forslaget.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet