Østkraft skal redegøre for det eksakte antal meter fibernetkabler og tomrør, der ikke er nedgravet sammen med elkabler. De er nemlig nedgravet uden hjemmel. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen / Polfoto
Østkraft skal redegøre for det eksakte antal meter fibernetkabler og tomrør, der ikke er nedgravet sammen med elkabler. De er nemlig nedgravet uden hjemmel. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen / Polfoto

Østkraft står afklædt i fibernetsag

Energistyrelsen skriver i et brev til Statsforvaltningen, at Østkraft ikke kan bevise lovligheden af dets fibernet. Selvom nettet er ulovligt, kan både Østkraft og kommunen slippe med en næse.

Fibernet

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Det kommunalt ejede energiselskab Østkraft har en dårlig sag. Energistyrelsen er nemlig ikke tilfreds med de oplysninger, som Østkraft har givet i forbindelse med undersøgelsen af et omstridt fibernet, som selskabet har opført på Bornholm.

I et brev til Statsforvaltningen, der undersøger lovligheden af Østkrafts fibernet, skriver Energistyrelsen: ‘Ud fra det fremsendte materiale lader det ikke til, at fiberkablerne har et primært elforsyningsformål.’ Det betyder på dansk, at Østkraft formentlig har anlagt ulovligt fibernet til kommerciel brug.

”Politikerne slipper billigt. Og kommunen har opnået det, den ville. Den har fået et borgernet. Politikerne har ladet deres energiselskab agere fødselshjælper for et fibernet uden lovhjemmel.”

Elforsyningsselskaber har ikke hjemmel til at drive fibernetvirksomhed i elforsyningsloven. Energistyrelsen skriver i brevet, at Østkraft i deres dokumentation til myndigheden ikke oplyser, hvilken hjemmel selskabet ‘støtter sig til’. Østkraft har overfor styrelsen forklaret, at dele af fibernettet er nedgravet i forbindelse med forsøgsformål under EcoGrid-forsøget, som er et europæisk energiforsyningsprojekt, men Energistyrelsen afviser det som begrundelse.

‘Derfor er det Energistyrelsen opfattelse, at ‘fiberkabler og tomrør alene har kunnet nedgraves/ophænges lovligt sammen med elkabler’.

Meter for meter

Energistyrelsen sætter i brevet tommelskruerne på ledelsen i Østkraft og kommunalpolitikerne. Således skal Østkraft redegøre for det eksakte antal meter fibernetkabler og tomrør, der er gravet ned med elkabler, samt hvor mange meter der ikke er nedgravet sammen med elkabler. Og hver meter skal knyttes til et præcist hjemmelsgrundlag.

Bent Ole Gram Mortensen, professor med speciale i elforsyningsloven ved Syddansk Universitet, vurderer, at Østkraft har ryggen mod muren.

- Sagen ser skidt ud for Østkraft. Kan virksomheden ikke dokumentere, at fibernettet har haft et forskningsmæssigt og elforsyningsformål, så kan virksomheden blive tvunget til at afhænde det ulovlige net, siger han.

- Jeg kan kun give Energistyrelsen ret. Der er umiddelbart ikke nogen hjemmel til at drive et fibernet i elforsyningsloven. Uanset om Østkraft laver en konstruktion med udlejning, så slipper man ikke udenom kommunalfuldmagten.

Østkraft kan dog komme problemerne i Statsforvaltningen i forkøbet. Global Connect, der netop har vundet et statsligt udbud om at bygge fibernet på Bornholm for 60 millioner kroner, har således underskrevet en hensigtserklæring om at købe Østkrafts fibernet for 147 millioner kroner. Og hvis salget går igennem, har Østkraft så at sige “solgt” sine problemer.

Ingen konsekvenser

Østkraft og Bornholms Regionskommune kan nemt stå i en situation, hvor Statsforvaltningen konstaterer, at man har forbrudt sig mod kommunalfuldmagten, men at det ikke får nogen politiske konsekvenser.

- Østkraft og kommunen kan formentlig slippe med en næse fra den kommunale tilsynsmyndighed. Der kan i få tilfælde komme bøder og erstatningskrav på tale. Men en sag som den her kan nok ikke bære det. Politikerne har ikke gjort det her for egen vindings skyld, siger Bent Ole Gram Mortensen.

- Politikerne slipper billigt. Og kommunen har opnået det, den ville. Den har fået et borgernet. Politikerne har ladet deres energiselskab agere fødselshjælper for et fibernet uden lovhjemmel.

Der er en mulighed for, at sagen kan få et økonomisk efterspil, hvis salgsprisen på fibernettet fører til ekstra omkostninger for skatteyderne og elforbrugerne, men det står på nuværende tidspunkt uklart.

It

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet