Oppositionen kræver norsk erstatningsmodel for patientskader

Det bliver for dyrt for privathospitalerne at forsikre sig mod patientskader, siger oppositionen. Ministeren mener, at modellen sikrer kvaliteten

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Hvis oppositionen – med undtagelse af Dansk Folkeparti – skal støtte regeringens forslag om at pålægge privathospitalerne at betale for de patientskader, de selv er skyld i, skal forsikringsmodellen ændres. Sådan lød budskabet fra folketingets talerstol, da lovforslaget om at ændre klage- og erstatningsadgangen i sundhedsvæsnet var til første behandling torsdag.

- Regeringen foreslår, at de omfattede private aktører skal forsikre sig privat, og det kan vise sig at blive en meget dyr løsning. En så dyr løsning, at den kommer til at ramme regionerne i stor stil, fordi de private sender forsikringsregningen videre i form af højere priser, siger næstformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Hans Andersen (V) med henvisning til det udvidede frie sygehusvalg. Han opfordrer sundhedsministeren til i stedet at lade sig inspirere af den norske model, hvor både private og offentlige sygehuse indbetaler til Den Norske Patientskadeerstatning.

Idelogisk korstog
Sundhedsminister Astrid Krag (SF) mener dog, at den private forsikringsmodel sikrer kvaliteten af behandlingen, fordi det vil blive dyrt for hospitalerne at lave fejl.

- Hvis jeg skal pege på én ting, der gør, at den model, regeringen har lagt frem, er bedre end den norske, så er det, at modellen gør det muligt at få gjort noget ved de brodne kar i branchen. I den norske model betaler alle indenfor den samme branche den samme takst uanset om de har få eller mange skader, siger hun.

Den tankegang giver Mai Henriksen fra De Konservative dog ikke meget for.

- Hvis argumentet er, at det vil sikre kvaliteten, så skulle alle de offentlige hospitaler gøre det samme. Forslaget minder mig om et ideologisk korstog, som de danske skatteydere og patienter kommer til at betale for, siger hun.

Af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikkers høringssvar fremgår det, at privathospitalerne risikerer, at betale to til fire gange så meget for en privat forsikring, som erstatningsbeløbenes reelle størrelse, fordi forsikringsselskaberne skal have en fortjeneste samt reservesum til uforudsete udgifter.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet