Opposition kræver bred analyse af deponeringsregler

En samlet borgerlig opposition kritiserer regeringens undersøgelse af deponeringsreglerne for at være for smal

OPP

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Rammerne om den kommunale økonomi har ændret sig så meget, at de aktuelle deponeringsregler i forbindelse med OPP-projekter kan have udviklet sig fra en fornuftig forsigtghedsproceduer til en unødig hæmsko for yderligere offentlige-private samarbejder.

Det mener Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, som står sammen om et beslutningsforslag i Folketinget om at få lavet en nærmere analyse af reglernes konsekvenser for brugen af OPP og kommunernes fleksibilitet i forhold til at træffe lokalt tilpassede økonomiske beslutninger.

- Der er løbet meget vand gennem åen siden deponeringsreglerne blev indført. Dengang var der ikke på samme måde styr på kommunernes økonomi, som det i dag er tilfældet med blandt andet sanktionsmekansimer, budgetlov og kommunernes mere fokuserede økonomistyring, siger Venstres kommunalordfører Jacob Jensen.

Arbejdsgruppe i gang
Han er ordfører på forslaget, som ifølge ham skal ses i lyset af, at hele det lovgivningsmæssige set up omkring kommunernes økonomi i dag har ændret sig så meget, at man er nødt til at spørge sig selv, om det virkeligt er nødvendigt med så rigide deponeringsregler for at undgå kaos i den kommunale økonomi.

- Derfor synes vi, at det vil være på sin plads at få en bred analyse af, hvordan deponeringsreglerne virker i dag, og om man eventuelt i en eller ande moderniseret udgave kan få fjernet nogle af de barrierer, der ifølge nogle kritiker ligger i reglerne og kan have beytdning for, at blandt andet OPP-projekter endnu ikke rigtig er kommet ud over rampen, siger Jacob Jensen.

Han er opmærksom på, at regeringen, KL og Danske Regioner med økonomiaftalerne for i år besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at modernisere de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler.

Regeringspartier afviser
Men deponeringsreglerne fylder ikke nok i arbejdsgruppens kommissorium, siger Jacob Jensen, der på de borgerlige partiers vegne ønsker sig en mere bred analyse, som kan afdække reglernes generelle fordele og ulemper.

Både Socialdemokraterne og De Radikale er lydhøre over for de borgerlige partiers ønske. Men de vil dog først afvente den igangværende arbejdsgruppes rapport, før de tager stilling til behvoet for en bredere analyse.

- Låne- og deponeringsreglerne skal ses som led i styringen af anlægsudgifterne i kommuner og regioner. Socialdemokraterne er åbne over for, at man i det igangsatte analysearbejde ser på styringsværktøjerne i forbindelse med moderniseringen af låne- og deponeringsreglerne, lød det således fra Socialdemokraternes ordfører på forslaget, Jan Johansen, da han ved forslagets første behandling afviste det på vegne af sit eget parti, SF og Enhedslisten.

 

Se kommissoriet til den aktuelle arbejdsgruppe vedrørende de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler her.

Arbejdet forventes at være færdig til april.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet