OPP skal hjælpe syge tilbage på arbejdsmarkedet

Vordingborg vil med et nyt offentlig-privat samarbejde øge indsatsen for sygemeldte på dagpenge. Aktørerne spår modellen en stor fremtid også på andre ydelsesområder

Nybrud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvis sygemeldte borgere kan bevare arbejdsevnen og komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, kan det blive en win-win situation for både kommuner, pensionskasser, fagbevægelser og forsikringsselskaber.

Det er tanken bag et opsigtsvækkende offentlig-privat samarbejde mellem Vordingborg, PensionDanmark, Gjensidige og Falck. Med på sidelinjen er også Arbejdsskadestyrelsen, arbejdsgivere og LO.

Målet er, at parterne i samarbejde kan give de sygemeldte borgere en stærkere indsats tidligt i et sygedagpengeforløb og dermed få færre langtidssyge og i sidste ende færre personer på fleksjob eller i førtidspension.

Foruden ønsket om bedre resultater havde Vordingborg også helt praktiske grunde til at gå med i samarbejdet.

- Vi var egentlig drevet af tankegangen om, hvordan man kan investere sig til besparelser. Men vi manglede simpelthen muskler til at kunne gå ind og lave en ordentlig systematisk indsats med en højere kvalitet, forklarer borger- og arbejdsmarkedschef Kim Them Serup.

No cure, no pay
De private parter stiller kapital til rådighed, der eksempelvis bruges til at opkvalificere kommunens medarbejdere, men de kan også sikre fagekspertise som speciallæger, hvis der er flaskehalse i det offentlige system. Dermed kan borgerne hurtigere blive udredt og behandlet.

Falck og Vordingborg oprettede allerede et samarbejde for omkring halvandet år siden, hvor de startede med en ’no cure, no pay’-model. Er Falck ikke med til at nedbringe udgifterne på området, så tjener de ikke nogen penge. Kommer der færre sager og dermed besparelser, så deler Falck og Vordingborg pengene i porten.

Indtil nu har det vist en effekt. Halvandet år tilbage havde kommunen godt 200 langtidssager over 52 uger. Falck skulle ned under 80 af disse sager for at tjene noget, og det lykkedes.

Bedre service
Kim Them Serup ser ikke noget etisk problem i at lade en privat aktør som Falck tjene penge på arbejdet. 

- Vi er da udmærket klar over, at Falck ikke går ind i det her for deres blå øjnes skyld. Selvfølgelig skal de tjene penge på det, men det er der sådan set ikke noget forgjort i, så længe vi hele tiden kan bevise, at borgerne får en bedre service, end den de ellers ville have fået, siger han.

PensionsDanmark, Falck og Gjensidige ønsker at udbrede modellen også til andre kommuner, ligesom målet på sigt er, at andre forsikringsselskaber og pensionskasser skal deltage i projektet.

Ydelsesreform
Regeringen barsler med en ydelsesreform, der skal sikre, at færrest mulige kommer på langvarig eller permanent offentlig forsørgelse.

Reformen er endnu ikke på plads, men de hidtidige udmeldinger peger i retning af, at man vil lade sig inspirere af en model fra Arbejdsmarkedskommissionen. Den lagde i sin tid op til, at det skal koste kommunerne mere og mere jo længere borgerne er på forsørgelsesydelser.

Derfor tror direktør Bo Hammer i Falck Jobservice også, at modellen vil brede sig.

- Ydelsesreformen vil formentligt betyde, at uanset hvilken ydelse du er på, så bliver tiden afgørende, og denne model lægger netop vægt på, at jo før du kommer i gang med et tilbud med kvalitet, jo bedre, siger han.

Vordingborg arbejder allerede på at udbrede OPP-samarbejdet til andre fagområder. I første omgang inden for fleks- og ledighedsydelsesområdet.

- Vi ser store perspektiver i det i forhold til forskellige forsørgelsestyper. Hvis vi presset af ydelsesreformen skal omlægge nogle af vores indsatser til at blive langt tidligere, så passer det godt ind i et OPP-projekt og hele tankegangen omkring ’no cure, no pay’, siger Kim Them Serup.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet