OPP kan ende som rent generationstyveri

Formanden for 3F’s offentlige gruppe advarer mod lempelser af de kommunale deponeringsregler. Erfaringer fra England skræmmer

FINANSIERING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den stramme økonomiske styring af kommunerne er intet argument for at lempe deponeringsreglerne ved OPP-projekter. Det mener David Gibson, formand for 3F’s offentlige gruppe.

En samlet borgerlig opposition har ellers nu et beslutningsforslag fremsat i Folketinget om at få en tilbundsgående analyse af, om ikke budgetlovens udgiftslofter og sanktioner samt kommunernes evne til at overholde budgetterne kan give anledning til at se på deponeringsreglerne med nye øjne.

- Hvis man begynder at lempe på deponeringsreglerne i den her situation, så vil man have en fuldstændig parallel til den britiske tilstand for nogle år siden. Her gik det så meget grassat med fejlslagene OPP-projekter, at selv de mest liberale konservative politikere mente, at det var det glade vanvid, siger David Gibson.

Han understreger, at hans holdninger ikke er et udtryk for 3F’s holdninger generelt. Men at han udtaler sig i forlængelse af den faglige organisations løbende fokus på samfundsmæssige fordele og ulemper i forbindelse med OPP-projekter.

Fornuftigt forsigtighedsprincip
De danske borgerlige politikeres argument er, at den økonomiske styring af kommunerne i dag er så stram, at der ikke nødvendigvis længere er brug for den forsigtighedsforanstaltning, som deponeringsreglerne er udtryk for.

Men i England, hvor det lokale selvstyre bliver holdt i meget kortere snor end i Danmark, lykkedes det alligevel for lokale politikere at sætte meget store summer over styr ved at indgå OPP-aftaler, der bandt de lokale myndigheder til store udgifter mange år ud i tiden.

David Gibson peger også på et eksempel fra Nordirland, hvor en offentlig OPP-partner forpligtigede sig på at betale over 70 mio. kr. til den private part for at drive en skole i 15 år. Også selv om et svigtende elevtal har betydet, at skolen har stået tom siden 2008.

Han mener ikke, at danske kommuner bør kaste sig ud i lignende risikoscenarier. Og da slet ikke, når offentlige bygherrer har mulighed for at sikre sig billige lån gennem statslige lånegarantier eller Kommunekredit.

- Uanset om man har stram styring af kommunernes økonomi eller ej, så er det stadig billigere for kommuner selv at låne penge på markedet for at finansiere tingene. Hvis flere kommuner går sammen om noget så vil det være nemmere, og hvorfor skulle man så søge andre finansieringsveje, siger David Gibson

Fremtidens velfærd
I dag har OPP-debatten i Danmark fået fornyet styrke, ikke mindst båret frem af de meget store og kapitalstærke pensionskasser, som ønsker at indgå OPP-projekter for at skabe afkast til deres medlemmer.

Regeringen har også med økonomiaftalen for 2013 forsøgt at imødekomme et udbredt kommunalt ønske om at ændre deponeringsreglerne ved at give mulighed for, at der kan søges om fritagelse for deponering.

Ifølge David Gibson risikerer politikere at sætte fremtid velfærd over styr, hvis de får for store muligheder for at iværksætte projekter uden at skulle have nogen penge op af lommen ’up front’.
Den økonomisk forpligtigelse ved deponering plejer at sikre man gennemtænker projektet grundigt forinden man iværksætter det.

- Derfor er det på høje tid, at kommunale politikerne åbner øjnene for de seriøse problemer, der kan være forbundet med OPP. Inden vi iværksætter et eksperiment, som kan vise sig dybt økonomisk uansvarligt, siger David Gibson.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet