Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Allerød Kommune står til at få samlet 49,5 millioner kroner ud af den vedtagne værdighedsmilliard. Foto: Jens Dresling / Polfoto
Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Allerød Kommune står til at få samlet 49,5 millioner kroner ud af den vedtagne værdighedsmilliard. Foto: Jens Dresling / Polfoto

Omprioritering gavner rige kommuner

Ved at indføre en værdighedsmilliard fremfor at give en milliard over bloktilskuddet har de fem kommuner med højest skattegrundlag tilsammen fået godt ti millioner mere fra staten. Storbyerne og Vestegnen taber mest på manøvren.

Omfordeling

Af Morten Munkholm | [email protected]

En milliard til ældrebudgettet, så kommunerne kunne få pengene til at række.

Værdighedsmilliarden blev i efteråret til med penge fra det såkaldte omprioriteringsbidrag, der bliver taget fra kommunernes bloktilskud. Og ifølge Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ville pengene gå til de kommuner, hvor det kneb med at få budgettet på ældreområdet til at hænge sammen.

”Så længe der ikke er opbakning til at lave et helt nyt udlignings­system, så vil man ofte se den her slags svagheder.”

En opgørelse lavet af Kommunen på baggrund af tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser dog, at omprioriteringen især gavner de fem kommuner, der har det højeste skattegrundlag og nogle af landets højeste pensionsformuer hos indbyggerne.

Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Allerød Kommune står til at få samlet 49,5 millioner kroner ud af den vedtagne værdighedsmilliard, og det er godt ti millioner kroner mere, end de havde fået, hvis pengene var blevet fordelt over bloktilskuddet i sommer.

- Det virker ret modsatrettet og besynderligt, siger Socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht, som selv har været med til at stemme for værdighedsmilliarden for at undgå offentlig minusvækst.

Årsagen til fordelingen skal findes i, at værdighedsmilliarden først og fremmest bliver fordelt efter andelen af ældre borgere, mens der i bloktilskuddet er indbygget en udligningsmekanisme. Når politikerne på Christiansborg tager penge fra bloktilskuddet og i stedet laver en pulje penge i finansloven, risikerer de altså at gå uden om udligningssystemet.

- Det er et ret komplekst system. Og hvis man har den tilgang, at man ved en finanslovsforhandling skal sørge for, at pengene ender et bestemt sted, så får det hurtigt et præg af tilfældighed, hvordan fordelingen egentlig ender, siger Benny Engelbrecht.

I efterårets finanslov handlede det først og fremmest om at undgå minusvækst og finde penge til de ældre, forklarer Kristian Thulesen Dahl, som dog godt kan se, at man nu sender flere penge til Nordsjælland.

- Overordnet set kommer pengene ud og gør gavn i kommuner, der i forvejen er økonomisk trængte. Man kan så pege på nogle steder, hvor det ikke passer helt ind med den udligning, vi gerne vil skabe. Men så længe der ikke er opbakning til at lave et helt nyt udligningssystem, så vil man ofte se den her slags svagheder, forklarer han.

Især storbykommunerne og vestegnskommunerne havde fået flere penge ud af en milliard over bloktilskuddet fremfor en værdighedsmilliard. I København alene havde det for eksempel betydet 102 millioner kroner fremfor de 58, de får til mere værdig ældrepleje. Og i Ishøj havde de fået to millioner kroner mere til budgettet med en milliard på bloktilskuddet end én til værdighed. Kristian Thulesen Dahl understreger, at Dansk Folkeparti vil bruge pengene fra omprioriteringsbidraget til at udligne mere mellem kommunerne i 2017, 2018 og 2019, men han vil endnu ikke løfte sløret for, hvordan han tænker, at det konkret skal foregå.

- Vi har jo nogle forskellige kriterier for at finde ud af, hvordan kommunerne er dårligst økonomisk stillet, siger han.

Politisk spil

Socialdemokraterne vil ikke forholde sig til udligningsspørgsmålet, før de har set et konkret udspil fra DF og resten af blå blok.

- Det fremstår for mig temmelig uklart, hvad det egentlig er, DF mener. Nogle gange mener de, det skal være en slags udligningsordning, men samtidig er det jo tydeligt, at regeringen og de andre partier i blå blok vil noget andet. Vi vil se en samlet plan, siger Benny Engelbrecht, der forleden spurgte finansministeren om, hvorvidt han ville lave en udligningsordning, som DF foreslår.

- Omprioriteringsbidraget er tænkt som et bidrag til, at vi kan dirigere ressourcerne derhen, hvor der er størst behov for dem. Det diskuterer vi jo år for år, lød svaret fra Claus Hjort Frederiksen (V) i folketingssalen.

Og den melding er så usikker, at Socialdemokraterne allerhelst vil have omprioriteringsbidraget helt sløjfet.

- Hvis DF virkelig mener, at pengene skal blive i kommunerne, så gør de da mest klogt i at lade dem blive der, siger Benny Engelbrecht.

[wpv-post-body view_template='visualisering-gratis' id='43570']

Social & sundhed

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet