Omfattende oprydning i uetiske investeringer

En række kommuner har ryddet op i deres aktieinvesteringer og strammet op på deres etiske retningslinjer, efter avisen Kommunen skrev om kommunale investeringer i klyngebomber og børnearbejde.

Økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Flere kommuner har nu valgt at skride til handling, efter avisen Kommunen kunne afsløre, hvordan kommunale aktieinvesteringer er endt i virksomheder med etiske problemer. Blandt virksomheder der producerer klyngebomber, benytter sig af børnearbejde eller er ansvarlige for omfattende miljøødelæggelser. 

Fra København har overborgmester Ritt Bjerregaard (S) meldt ud, at det nu også skal være slut med investeringer i virksomheder, der er medvirkende til produktion af atomvåben. En ting som kommunens investeringspolitik indtil nu har givet mulighed for.

”Det er ikke en etisk forsvarlig disposition, og jeg vil foreslå, at kommunen udvider vores regelsæt og i fremtiden afviser at investere i virksomheder, der er involveret i atomvåben,” udtalte Ritt Bjerregaard i den forbindelse.

Aktier afviklet

I Slagelse har borgmester Lis Tribler (S) konfronteret kommunens kapitalforvalter med investeringer i blandt andet en virksomhed, der producerer klyngebomber. Nu er kommunen i gang med at få ryddet ud i de problematiske investeringer. Også Esbjerg har afviklet sine problematiske aktier, og Kolding har valgt at gennemgå sine investeringer. Det afslørede, at der var investeret i en virksomhed, der producerede våben, hvorefter kommunen valgte at sælge ud af de pågældende aktier.

Odense Kommune afviste helt at lægge sine investeringer åbent frem med henvisning til, at konkurrencehensynet over for kommunens kapitalforvaltere vejede tungere end borgernes mulighed for at få indsigt i investeringerne. Efter avisen Kommunen søgte om aktindsigt i Odenses investeringer, besluttede kommunens økonomiudvalg imidlertid at offentliggøre oplysningerne.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet