’Omdøbning’ af specialbørnehave måske ulovlig

Det kan være ulovligt, at Guldborgsund ved årsskiftet ændrede en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Kommunen droppede kravet om individuelt skøn.

Specialtilbud

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det gav anledning til massiv kritik fra forældre og handicaporganisationer, da Guldborgsund besluttede, at børnehaven Solsikken ikke længere skulle være et specialtilbud efter serviceloven, men en almindelig børnehave efter dagtilbudsloven.

Selv om kommunen understreger, at der er tale om en ren formalitet uden konsekvenser for det tilbud børnene modtager, så kan ændringen vise sig at være ulovlig.

”Vi vil nok kunne klandres for ikke at have lavet en revisitering for hvert enkelt barn. Men det har vi ikke gjort, fordi vi ikke mener, at vi giver dem et andet tilbud,” siger Guldborgsunds dagtilbudschef, Kjeld Larsen.

Han peger samtidig på, at det fremgår af både serviceloven og dagtilbudsloven, at det er op til kommunen at ­beslutte. om en institution skal høre under den ene eller den anden lovgivning.

Sagen er under behandling i statsforvaltningen. Men socialminister Benedikte Kiær (K) har på baggrund af en henvendelse fra handicaporganisationerne LEV og Spastikerforeningen givet et fingerpeg om, hvilke krav loven stiller.

Konkret vurdering

Inden for servicelovens ramme er det op til den enkelte kommune, hvordan den vil organisere sig og at træffe afgørelser om ydelser til den enkelte borger. Men det individuelle skøn er uomgængeligt.

”Afgørelser træffes efter en individuel og konkret vurdering. Dette gælder også, når en kommunalbestyrelse træffer afgørelser om revisitation af et barn til en anden ydelse efter andre regler,” skriver ministeren.

”Uanset hvad afgørelsen på den sag bliver, så forventer jeg ikke, det får de store konsekvenser. Vi revisiterer i forvejen børnene hvert halve år, så det vil være sket, når afgørelsen falder,” siger Kjeld Larsen.

Flere andre kommuner arbejder ifølge Kjeld Larsen og handicaporganisationer på at lave tilsvarende ændringer. Blandt andet Næstved, der i starten af året ændrede specialinstitutionen Tumlingen fra at være et tilbud under serviceloven til at høre under dagtilbudsloven.

”Vi er naturligvis meget opmærksomme på sagen i Guldborgsund, og er også bekendt med svaret fra socialministeren. Loven skal overholdes, så vi er i gang med at gennemføre den nødvendige revisitering nu,” siger Thomas Carlsen, vicedirektør i Næstveds børne- og kulturforvaltning.

Udhuling af serviceloven

Den juridiske ’omdøbning’ af specialinstitutionerne betyder blandt andet, at kommunen ikke længere er forpligtet til at betale for børnenes transport til og fra institutionen. Samtidig skal forældrene nu også betale for børnenes plads. For Guldborgsund betyder det besparelser for 1,7 millioner kroner om året.

Selv om både Guldborgsund og Næstved afviser, at der skulle være tale om en spareøvelse, så er LEV’s politiske konsulent Thomas Gruber af en helt anden overbevisning.

”Vi er bange for, at det her kan udvikle sig til en udhulning af servicelovens §32. I dagtilbudsloven hersker en helt anden styringslogik, hvor der er risiko for, at kvaliteten gradvis udhules med nedskæringer efter salamimetoden, når kommende års budgetter skal forhandles,” siger Thomas Gruber.

 

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet