Ombudsmanden kritiserer langsom sagbehandling

En læge har ventet næsten to år på afklaring fra Sundhedsministeriet om fratagelse af sin autorisation. Det er alt for lang tid, mener Ombudmanden.

Af Sofie Flensburg | [email protected]

I 2010 inddrog Sundhedsstyrelsen midlertidigt en læges autorisation på grund af mistanke om, at denne kunne udgøre en overhængende fare for sine patienter. Kort tid efter blev sagen sendt til Sundhedsministeriet, som skulle tage stilling til, om Sundhedsstyrelsens afgørelse var i orden. Det har ministeriet dog endnu ikke gjort, og Folketingets ombudsmand udtaler nu kritik af den langsomme sagsbehandling.

  - Jeg har stor forståelse for, at myndigheder må prioritere deres arbejdsopgaver i en presset hverdag. Men sager om midlertidig fratagelse af autorisationer er af en meget indgribende karakter for de involverede sundhedspersoner. Derfor bør disse prioriteres højt, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han har nu bedt Sundhedsministeriet om at hastebehandle sagen.

Fra 1. januar 2011 er det ikke længere Sundhedsministeriet, der skal afgøre sager om fratagelse af autorisationer, men sager fra før denne dato skal stadig behandles efter de gamle regler. Derfor har ombudsmanden desuden bedt ministeriet oplyse, om der er andre sager, som endnu ikke er afsluttede.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet