Ombudsmand: Urimelig behandling på institution

I mindst to tilfælde har unge på den sikrede institution Grenen været udsat for urimelig behandling af medarbejdere, viser rapport fra Folketingets Ombudsmand

Af Redaktionen | [email protected]

Magtanvendelse er flere gange blevet overskredet på den sikrede institution Grenen, ligesom unge flere gange har været udsat for en urimelig handling.

Det konkluderer ombudsmandens såkaldte OPCAT-enhed, der har besøgt institutionen, der ligger placeret i Norddjurs Kommune, to gange i 2011. Den ene gang anmeldt og den anden gang uanmeldt.

- En sikret institution er en slags lukket fængsel for unge under 18 år. De ansatte har derfor stor magt, og den skal forvaltes med omtanke og respekt for de unges grundlæggende rettigheder. Det er desværre ikke sket i alle tilfælde på institutionen Grenen, siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Han understreger samtidig, at Grenens ledelse og regionen har reageret hurtigt og passende, blandt andet i form af skriftlige advarsler til de implicerede ansatte, som nu ikke længere er ansat på Grenen.

Sendt på værelserne
Kritikken kommer efter, at OPCAT-enheden under sine to besøg havde samtaler med mange af de unge på Grenens fire afdelinger. De unge berettede om en række forhold, som de oplevede som urimelige.

I ét tilfælde havde de ansatte bedt tre unge om at blive på deres værelser mellem klokken 9 og 15, fordi normeringen var dårlig på grund af en fejl i vagtplanen. Under normale omstændigheder er der aktiviteter for de unge, bl.a. undervisning, boldspil, samvær om computerspil og fælles madlavning. Ledelsen på Grenen kalder det uacceptabelt og ikke foreneligt med Grenens værdier, at de unge blev bedt om at blive på deres værelser den pågældende dag.

Blindebuk med snyd
I en anden situation havde de ansatte leget en slags blindebuk med en ung, der resulterede i en ubehagelig situation for den unge. Den unge var blevet lovet, at han kunne ringe hjem til sin mor, hvis han med bind for øjnene kunne finde en telefon, der var gemt.

Da den unge fandt telefonen, fik han alligevel ikke lov at ringe hjem, da han havde politiforbud mod at ringe. Efter at have undersøgt forløbet skriver ledelsen ved Grenen, at hvis det er korrekt, at den unge har fået stillet i udsigt, at han kan ringe hjem, og løftet ikke blev indfriet, er det en krænkende eller nedværdigende handling.

Ombudsmanden har i øvrigt bedt Grenen om fremover at have skærpet fokus på magtanvendelser. Besøget viste nemlig, at Grenen - særligt i 2009 og 2010 - havde brugt magt i en række tilfælde, hvor lovens regler om magtanvendelse ikke var overholdt.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet