Økonomien begrænser aftaler

Kommunerne vil udfordre regionerne på dokumentation af økonomien i opgaveglidning og fælles finansiering. Regionerne er ikke kategorisk afvisende.

Samarbejde

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

De midtjyske kommuner har i samarbejde med Region Midtjylland udviklet en skabelon, der skal bruges, når opgaver flytter fra regionalt til kommunalt regi. Det skal dokumentere, hvor ofte ansvaret for opgaver flytter fra et niveau til et andet. 

”Vi er blevet enige om et redskab, der på det overordnede plan gør det klart, i hvilket omfang vi overtager opgaver. Men vi vil gerne gå et skridt længere end regionerne og gøre op økonomisk, hvor meget der egentlig overdrages fra regionerne,” siger Hans Jørgen Hørning (V), formand for sundhedsudvalget i Silkeborg og medlem af sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

Han oplevede imidlertid ikke, at regionerne havde den store interesse i at få synliggjort økonomien i forbindelse med opgaveglidningen, så det kom ikke på plads.

I samtlige regioner udtrykkes der et kommunalt ønske om at få dokumenteret udgifterne i forbindelse med opgaveglidningen. 

Dyr dialysebehandling

I Ringsted har man eksempelvis forsøgt at regne sig frem til, hvad det kostede, da de skulle overtage dialysebehandlingen af nogle ældre borgere. Det blev til flere hundrede tusinde kroner.

Det store fokus på at gå fra opgaveglidning til egentlig opgaveoverdragelse har gjort spørgsmålet om regional medfinansiering ekstra aktuelt. 

Og selv om regionerne i udgangspunkt har tøvet, så øjnes der flere steder i landet en åbning for at få sundhedslovens § 239 om regional medfinansiering i brug.

”Vi vil gerne udfordre § 239 og lave flere forsøg, hvor vi trækker regionen med ind. Det er klart, at det er kontroversielt, fordi regionerne frygter, det vil brede sig. Men vi fornemmer en åbenhed over for at forsøge det på afgrænsede områder,” siger Jane Jegind (V), rådmand i Odense og medlem af sundhedskoordinationsudvalget for Region Syddanmark.

 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet