Økonomichefer uenige om moderniseringskrav

Fire ud af ti mener ikke, det er realistisk at finde 12 milliarder kroner frem mod 2020 ved at gøre den offentlige sektor mere produktiv. Kommunerne bør se på, hvad der kan lade sig gøre i den private sektor, mener finansministeren

Sparekniv

Af Morten Munkholm | [email protected]

For 12 milliarder kroner bedre produktivitet, tak. Sådan lyder målet i både regeringens og Venstres økonomiske fremtidsplaner for den offentlige sektor. Et mål, som er blevet kaldt realistisk af Produktivitetskommissionen, men som nu møder skepsis blandt kommunernes økonomiansvarlige.

En rundspørge foretaget af Kommunen viser nemlig, at fire ud af ti ikke ser det som realistisk at finde så mange penge på bedre produktivitet inden 2020 – en holdning, finansministeren har svært ved at forstå.

- Jeg mener bestemt, det er realistisk at nå de 12 milliarder inden 2020. Måler man beløbet i procent af, hvad vi anvender af resurser i den offentlige sektor, så er det en effektivisering, som klart ligger under det, man i øjeblikket gennemfører i den private sektor, siger Bjarne Corydon (S).

Formanden for Økonomidirektørforeningen, Tom Ahmt, forstår imidlertid godt den skepsis, der er blandt hans kolleger, for med målet er der sat store ambitioner for hele det kommunale styre.

- Først og fremmest skal der politisk lederskab til. Det kræver benhårde prioriteringer at finde så mange penge, for det er ikke bare en teknisk øvelse. Det er ikke bare nogle penge, som vi embedsmænd kan finde, siger han.

Finanspolitisk forsigtighed
Selvom Bjarne Corydon ser det som realistisk at nå de 12 milliarder, understreger han samtidig, at regeringen godt er klar over, der er en vis usikkerhed ved det mål, der er sat. Og netop derfor er de heller ikke på forhånd brugt som finansiering i regeringens 2020-planer.

- Vi vil først begynde at omdisponere pengene i den takt, de kommer ind i kassen. Vi har et forsigtighedsprincip for hele vores økonomiske politik, så vi ikke disponerer penge, vi reelt ikke har, siger finansministeren. Han langer samtidig ud efter Venstre, der mener, at deres foreslåede nulvækst vil kunne udlignes af moderniseringskravet på 12 milliarder.

- Venstre har jo en økonomisk politik, hvor sandheden er, at hvis det her mål ikke kan nås, så vil deres politik betyde dårligere velfærd for danskerne. For vores vedkommende vil vi bruge de 12 milliarder til at lægge oven på den velfærd, vi i forvejen finansierer, siger Bjarne Corydon.

Et argument, som Venstres kommunalordfører Jacob Jensen kalder en tynd gang te.

- Det er jo ret interessant, at vi konstant bliver skoset for, at vores planer skulle betyde nedskæringer. Finansministerens egne beregninger viser jo, at det ikke vil betyde nedskæringer, hvis man vel at mærke indfrier det mål, regeringen selv har sat, på 12 milliarder, siger han og tilføjer, at Venstre blot har tilsluttet sig regeringens mål, fordi de jo trods alt må have gjort sig nogle tanker om, hvorvidt det kan lade sig gøre.

- Det er dem, der sidder i førersædet. Det er regeringen, der har udspilsretten til at vise, hvordan det her kan gøres i praksis, siger Jacob Jensen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet