Politik fra rødderne

Økonomiaftalen i korte træk

Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 åbner for skattestigninger, giver flere penge til folkeskole og sundhed samt et kontant indskud

 økonomiaftale

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

- Servicerammen for 2013 videreføres i 2014

- Bloktilskuddet forhøjes permanent med 400 mio. kr. som følge af folkeskolereformen.

- Herudover tilføjes der yderligere 1,8 milliarder kroner til bloktilskuddet over tre år til at finansiere implementeringen af reformen. Midlerne fordeles til kommuner med størst behov efter en nøgle, som Økonomi- og Indenrigsministeriet præsenterer midt i august.

- Der tilføres 300 mio. kr. til det nære sundhedsvæsen i 2014.

- Anlægsudgifterne forventes at udgøre 18,1 mia. kr. Sanktionen for at overskride anlægsbudgettet afskaffes.

- Der tilføres tre milliarder til bloktilskuddet i 2014 som ekstraordinær finansiering. Herudover oprettes en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

- For at give plads til skattestigninger oprettes en pulje på 250 mio. kr., som kompenserer kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.

Økonomi


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57