Økonomi ved e-valg i Estland granskes

I marts i år gennemførte Estland et historisk valg, da man tilbød landsdækkende e-valg til parlamentet. Det er femte e-valg i Estland siden 2005, og på den tid er udgifterne per stemme kraftigt blevet reduceret.

E-valg

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Parlamentsvalget i Estland i år var landets femte forsøg med e-valg siden 2005. Dermed er Estland førende på området, og derfor følges erfaringerne herfra nøje. Blandt dem, som nærstuderer valget, er et kompetencecenter for e-valg i England, der netop er gået i gang med et større projekt for at se på omkostninger og besparelsespotentiale ved e-valg. Centret har indtil nu lavet nogle foreløbige estimater på udgifterne ved e-valgene i Estland, men der er tale om skøn, understreger administrerende direktør Manuel Kripp fra the Competence Center for Electronic Voting and Participation, E-Voting.CC.

Centret vurderer, at anskaffelsesprisen ved det første e-valg lå på omkring 400.000 euro, mens engangsomkostningerne ved de efterfølgende valg ligger på cirka 100.000 euro. Den helt store udgift ligger i anskaffelsen af selve it-systemet.

Dyrt personale

I perioden er der derfor også sket en kraftig reduktion i omkostningerne per stemme ved valgene. Mens en elektronisk stemme i 2005 kostede omkring 4,31 euro, så kostede den cirka 0,72 euro ved det elektroniske valg i 2011. Til sammenligning koster en brevstemme omkring 1 euro, men her er ikke inkluderet forskellige omkostninger som eksempelvis print.

I Estland har e-valg da heller ikke ført til en egentlig økonomisk besparelse, forklarer stabschef i Estlands nationale valgkommission Mihkel Pilving. Særligt fordi den elektroniske stemmeafgivning blot har været et supplement til de eksisterende muligheder for at stemme. Selv om besparelser ikke har været drivkraften for Estlands e-valg, så ser Mihkel Pilving muligheder i det.

”Omkostningerne ved en internetstemme baserer sig meget på lanceringen af systemet, så hvert eneste efterfølgende valg vil blive mere kosteffektiv, fordi omkostningen ved at drive systemet vil være lavere i forhold til eksempelvis den konstante udgift til at hyre personale til valgstedet,” siger Mihkel Pilving.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet