Offentligt ansatte: Kommission leverer politisk partsindlæg

Regeringens Produktivitetskommission møder kritik for påstand om at offentlige overenskomster skader Danmarks produktivitet

PRODUKTIVITET

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det er usagligt arbejde, når regeringens såkaldte produktivitetskommission i en nyligt offentliggjort rapport klandrer de offentlige kollektive overenskomster for at skade produktiviteten i det danske samfund.

Det mener Flemming Vinther, næstformand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO).

- Der er simpelthen ikke belæg for at påstå, at aftalesystemet i det offentlige er produktivitetshæmmende. Det er som om, at hvis det bliver sagt tilstrækkeligt mange gange, så bliver det sandt, siger Flemming Vinther, der kalder kommissionens udsagn på området for ’et politisk partsindlæg’.

Han genkender formuleringerne om de offentlige overenskomster og arbejdstidsregler som en hæmsko for en effektivt drevent offentlig sektor fra den tidligere Lønkommissions rapport fra 2010. Og han mener, at netop Produktivitetskommissionen burde holde sig for god til ukritisk at gentage argumentet.

Metoden mangler
- Produktivitetskommissionen siger jo samtidig, at der ikke findes nogen egnede metoder til at sige noget om produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Så jeg undrer mig over, at den alligevel gør det i forhold til overenskomsterne, siger Flemming Vinther.

Til trods for kritikken af kommissionens udsagn om de offentlige overenskomster og arbejdstidsregler, er Flemming Vinther indstillet på at bidrage til arbejdet med at få bedre styr på produktivitetsudviklingen på landets folkeskoler, hospitaler og plejehjem.

Ingen fabrik
Det samme er KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe, som også hæfter sig ved, hvor svær en opgave kommissionen har stillet sig selv med ambitionen om at finde en bedre metode til formålet. For kommunerne kan ikke sammenlignes med en fabrik.

- Kommunerne er ikke bange for at blive målt og vejet, men det skal ske på et fair og retvisende grundlag. Derfor påpegede KL i efteråret 2012 over for Produktivitetskommissionen, at der et stort behov for at udvikle nye og mere nuancerede opgørelser af produktiviteten. Det er helt enkelt nødvendigt for at kunne omfavne kompleksiteten i de kommunale serviceydelser, lyder det fra Kristian Wendelboe.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet