Offentlige lønninger stiger nu mere end private

Efter over et år med lønstigninger under niveauet på det private arbejdsmarked, stiger de offentlige lønninger nu mere

Af Redaktionen | [email protected]

Lønudviklingen på årsbasis lå for de offentligt ansatte i andet kvartal på et højere niveau end i det foregående kvartal. For ansatte i kommuner udgjorde de årlige lønstigninger i andet kvartal 2,4 pct., mens det tilsvarende tal for regionerne var 2,1 pct. Det viser Danmarks Statistisks seneste opgørelse over offentligt ansattes lønudviklingen.

Til sammenligning var væksten i både de regionalt og de kommunalt ansattes løn på årsbasis i første kvartal på 1,8 pct. Dermed er lønstigningen her nu højere, end den var for privat ansatte i første kvartal.

Også de statsansatte havde i andet kvartal med 1,8 pct. en markant højere årlig lønvækst i andet kvartal end i første kvartal, hvor lønvæksten på årsbasis kun udgjorde 0,3 pct.

Størst stigning for teknik og kultur
I kommuner og regioner under ét havde ansatte inden for vandforsyning og renovation den største stigning med 3,9 pct. i forhold til andet kvartal 2011.

Kommunalt og regionaltansatte inden for kommunal og regional administration havde i samme periode
med 1,9 pct. på årsbasis den mindste lønstigning.

I staten havde ansatte inden for kultur og fritid i andet kvartal med 2,2 pct. fortsat den højeste lønstigning i forhold til samme kvartal 2011. Ansatte inden for transport havde med 1,3 pct. den laveste vækst i lønnen på årsbasis i staten i forhold til andet kvartal 2011.

Se hele statistikken her

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet