Offentlige lederes løn sakker bagud

Offentlige toplederes løn kan ikke følge med den almindelige lønudvikling i den offentlige sektor. Topledelsens løn er kun steget halvt så meget som det generelle offentlige lønniveau.

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den offentlige sektor kritiseres ofte for at have kastet sig ud i en lønfest af betydeligt omfang de seneste år. Hvad end de offentlige lønninger er steget mere end niveauet i den private sektor
eller ej, så ser det i hvert fald ikke ud til, at det er på ledelsesgangene, der har været fest.

Det viser en gennemgang af de sidste års lønudvikling, som Statistikservice har lavet for Kommunen. Reallønnen i den offentlige sektor samlet set er steget med 21 procent for kvinders vedkommende og cirka 17 procent for mændene fra 2000–2008.

Men ser man mere begrænset på udviklingen for det øverste ledelsessegment, det vil sige på kommunaldirektører, departementschefer og lignende, så har lønstigningen været betydelig
mere moderat. På de otte år er lønnen kun steget med omkring ni procent for topcheferne, og her er der igen forskel på mænd og kvinder.

Det skal dog tages i betragtning, at topchefernes løn i udgangspunktet ligger betydeligt over  gennemsnittet for den offentlige sektor. Derfor vil en procentvis mindre fremgang for forvaltningscheferne føre til en lønstigning, der i kroner og øre kan ligge meget højere, end det er tilfældet for den gennemsnitlige offentligt ansatte.

Tal fra Statistikservice.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet